Często Zadawane Pytania

Oceny Well One

Ocena zdrowotna to naukowo obliczona liczba od 1 (Niska) do 1000 (Doskonała), oparta o Twoje samopoczucie, zdrowie fizyczne i styl życia. Well One ma również osobną ocenę kondycji finansowej, sięgającą od 1 (Niska) do 1000 (Doskonała), która wykorzystuje badania kondycji finansowej konsumentów. Monitoruje także Twoją aktywność fizyczną i zapewnia dobry kierunkowy wskaźnik ewolucji Twojego zdrowia i samopoczucia.

Monitoruj dane zdrowotne, aby zadbać o kondycję.

Dynamiczny rozwój rynku związanego z urządzeniami i aplikacjami do monitorowania parametrów zdrowotnych i aktywności fizycznej sprawił, że użytkownicy mają obecnie bardzo wygodny dostęp do danych zdrowotnych i kondycyjnych. Problemem może jednak okazać się przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych bez odpowiedniego wsparcia.

W tym miejscu pojawia się ocena zdrowotna Well One. W sposób zrozumiały przedstawia obraz Twojego stanu zdrowia jako jedną liczbę. Na ocenę zdrowotną Well One składa się to, kim jesteś (ciało), jak się czujesz (kondycja mentalna) i jaki tryb życia prowadzisz (styl życia).

Ocena zdrowotna Well One jest liczbą z zakresu od 1 (Niska) do 1000 (Doskonała). Jej wartość zmienia się w czasie rzeczywistym na podstawie danych dotyczących Twojego ciała, kondycji psychicznej i stylu życia.

Ocena zdrowotna Well One bazuje na ponad 300 milionach osobo-lat obserwacji klinicznych. Została opracowana przez specjalistów z firmy dacadoo we współpracy z jednym z najważniejszych profesorów i byłym badaczem z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie.

Elementy oceny Well One wagowo: ciało (40%), kondycja mentalna (15%) i styl życia (45%).

Dobra ocena zdrowotna wynosi od 480 do 680 punków i każdy wynik powyżej 680 uważany jest za bardzo dobry.

Swoją pierwszą ocenę zdrowotną Well One uzyskujesz, gdy podczas rejestracji w Well One podajesz cztery punkty danych (wiek, płeć, wzrost i masę ciała). Wszystkie inne punkty danych do obliczenia oceny zdrowotnej Well One są początkowo automatycznie przypisywane z szacowanymi wartościami średnimi. Im więcej podasz danych w przyszłości, tym dokładniejsza i bardziej osobista będzie Twoja ocena zdrowotna.

Powszechnie przyjmuje się, że zdrowy styl życia może zmniejszyć ryzyko choroby w późniejszym życiu. Samopoczucie to złożone zagadnienie, które można podzielić na następujące elementy: ćwiczenia, odżywianie, kondycja psychiczna, wybory stylu życia, stres i wzorce snu. Dostosowanie każdego z tych czynników wpływa na inne czynniki, a tym samym na ogólne samopoczucie. Pozytywne zmiany w stylu życia mogą przynieść duże korzyści zdrowotne, ale w ostateczności tylko Ty możesz je zastosować.

Na zarządzaniu własnym zdrowiem i samopoczuciem można tylko skorzystać. Aplikacja Well One to podręczny trener zdrowia, motywujący do dalszej pracy, nagradzający za sukcesy i pomagający osiągnąć założone cele.

W ciągu kilku ostatnich lat obserwowaliśmy „konsumeryzację” wyrobów medycznych, ponieważ na rynku pojawiła się ogromna ilość i różnorodność sprzętu oraz aplikacji do monitorowania parametrów zdrowotnych i aktywności fizycznej. Wielu sprzedawców elektroniki użytkowej wprowadziło na rynek masowy krokomierze, wagi cyfrowe, monitory ciśnienia krwi, paski aktywności i smartwatche. Obecnie mamy najłatwiejszy dostępu do różnych danych związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną, ale jest to również problem. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać wielu danych i często nie znamy sposobu użycia punktów danych w szerszym kontekście.

Jeśli zdrowie i dobre samopoczucie pozostają nieuchwytne, nie można ich skonkretyzować. A to sprowadza się do stwierdzenia, że ich monitorowanie oznacza możliwość ich zmieniania. Musimy więc mieć coś, co pobiera informacje ze wszystkich punktów danych i zapewnia wizualny oraz łatwy do zrozumienia wynik Twojej oceny w kontekście aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia.

I to właśnie daje nam ocena zdrowotna Well One. W sposób zrozumiały przedstawia obraz Twojego stanu zdrowia jako jedną liczbę. Mierzy ogólny stan zdrowia i samopoczucie na podstawie wskaźników z wartości parametrów ciała, kondycji psychicznej i stylu życia (ćwiczenia, odżywianie, stres i sen). Stałe monitorowanie stanu zdrowia stanowi dobry wskaźnik zmian stanu zdrowia i samopoczucia. Ocena zdrowotna Well One to liczba od 1 (Niska) do 1000 (Doskonała) i jej wskaźnik przesuwa się w górę lub w dół w czasie rzeczywistym. Zależy od zmian danych dotyczących Twojego ciała, kondycji psychicznej lub stylu życia. Taka osobista ocena stanu zdrowia i samopoczucia w czasie rzeczywistym, to jak notowania giełdowe.

Aplikacja Well One to oceny, a nie pomiary związane z wiekiem (np. wiekiem biologicznym, rzeczywistym, itp.). Są dwa ważne powody takiego podejścia: chcieliśmy uzyskać wskaźnik, który pozwoliłby osobom starszym porównywać się do osób młodszych, a mężczyznom – do kobiet. W tym celu wykonaliśmy proces matematyczny, zwany wyrównaniem wieku i płci.

Nie, nie jest to narzędzie diagnostyczne i nie zastępuje diagnozy lekarskiej.

Ocena zdrowotna Well One jest wskaźnikiem bieżącego stanu zdrowia i samopoczucia, a aplikacja oceny zdrowia, Well One, to produkt związany ze stylem życia, umożliwiający zarządzanie swoim zdrowiem i samopoczuciem w sposób łatwy i przyjemny. Techniki motywacyjne znane w naukach behawioralnych, popularnych grach online i dynamika grup oraz sieci społecznościowych to elementy stosowane przez Well One do utrzymania Twojej aktywności i zaangażowania. A w rezultacie otrzymujesz, w czasie rzeczywistym, trening i informacje zwrotne od Well One Health Navigator, łączącego te zaawansowane techniki.

Pojedynczy trening nie zapewnia korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej. Musi to być aktywność długotrwała.

W Well One wdrożono taką funkcję w formie procedury uśredniania (zwanej wykładniczo ważoną średnią ruchomą). Jej zadaniem jest przegląd aktywności w ciągu ostatnich 60 dni. I dlatego, jeśli podczas dzisiejszego treningu zużywasz mniej energii niż to wynika z Twojej bieżącej średniej, ocena będzie niższa, tak jak powinno to wyglądać. Jak wszystko w Well One, wynik aktywności jest prawidłowym i medycznie realistycznym miernikiem Twojego obecnego i przyszłego stanu zdrowia.

Well One czerpie swoją inteligencję analityczną z badań naukowych. W większości takie badania opierają się o płeć przy urodzeniu. Wynika z tego, że płeć przy urodzeniu jest głównym elementem, niezbędnym do obliczania oceny zdrowotnej.

Stosowana przez CFPB skala kondycji finansowej to:

 • miernik stosowany wobec konsumentów, oparty na definicji kondycji finansowej wykorzystujący wiedzę konsumentów i pracowników branży finansowej. Ocena elementów skali obejmowała wywiad kognitywny i testy mające na celu dokładne zrozumienie pytań oraz ich analizę przez naukowców.
 • Narzędzie pomiarowe opracowano na podstawie wielu testów ilościowych przy zastosowaniu zarówno metod rozwoju w klasycznej skali, jak i najnowocześniejszych technik teorii odpowiedzi na pozycje testu (IRT) w celu ustalenia odpowiednich pozycji i ich najlepszego połączenia, aby uzyskać wiarygodne oceny dotyczące kondycji finansowej.
 • Wspólny wskaźnik dostosowany do grup wiekowych i sposobów zarządzania, który pozwala na porównanie ocen tych samych kategorii wśród konsumentów. Można go również wykorzystać do oceny aktualnej kondycji finansowej konsumenta, monitorowania jego postępów w czasie oraz do zrozumienia, w jaki sposób inne czynniki, w tym interwencje programowe, wpływają na kondycję finansową.
 • Odpowiedzi na pytania są oceniane z użyciem skali opracowanej przez CFBP i poddanej rygorystycznym testom, aby zapewnić dokładne wskazanie oceny reprezentatywnej dla postawy i odczuć danej osoby na temat jej finansów i sposobu zarządzania jej faktycznymi sprawami.

Nie, informacje nie są udostępniane żadnym instytucjom zewnętrznym.

Nie, treść aplikacji Well One dotycząca kondycji finansowej oferuje praktyczne wskazówki i informacje, a nie porady finansowe.

Ocena mieści się w przedziale od 0 do 1000, a im jest ona wyższa, tym lepsza będzie Twoja kondycja finansowa. Oceny mogą się częściowo różnić ze względu na wiek i doświadczenie, więc uzyskanie niskiej oceny na początku może oznaczać, że zaczynasz podróż w kierunku dobrej kondycji finansowej. Praca nad czterema celami pomoże Ci poprawić ocenę i uzyskać dobrą podstawę do zarządzania swoimi sprawami finansowymi.

Monitorowanie za pomocą urządzeń/aplikacji Well One i innych firm

Korzystając ze zintegrowanego modułu monitorującego aplikacji mobilnej Well One (iPhone, Android) można bezpośrednio śledzić ponad 115 różnych aktywności fizycznych, uprawianych wewnątrz i na zewnątrz. Wystarczy kliknąć pozycję menu Monitoruj.

W tym menu wybierz swoją aktywność, klikając na ekranie przycisk Zmień aktywność lub klikając bezpośrednio ikonę aktywności fizycznej. Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktywności, które można monitorować w Well One. Niektóre z nich pokazują ikonę kompasu, wskazującą, że są to aktywności wymagające użycia GPS. Wybierz aktywność, a następnie kliknij Start, aby rozpocząć monitorowanie aktywności na żywo.

Jeśli po ukończeniu treningu chcesz go dodać ręcznie, kliknij Dodaj aktywność ręcznie i wprowadź dane.

Mając dostęp do sieci (www.welloneapp.com) możesz dodać aktywność tylko ręcznie po wykonaniu tego samego procesu po zalogowaniu: Monitoruj -> Dodaj aktywność ręcznie.

Poza możliwością bezpośredniego monitorowania przy użyciu zintegrowanego modułu monitorującego, aplikacja mobilna Well One (iPhone, Android) obsługuje wiele popularnych urządzeń i aplikacji monitorujących innych producentów. W części Pytania i odpowiedzi sprawdź punkt: „Podłączanie urządzeń i aplikacji innych firm”.

Well One zawiera algorytm wykrywania podwójnego liczenia treningów i usuwania ich duplikatów. Dzięki możliwości podłączania różnych urządzeń i aplikacji monitorujących użytkownicy często zapominają, że równolegle monitorują aktywności na różnych urządzeniach monitorujących. Na przykład wtedy, gdy mają zewnętrzny krokomierz, który jest podłączony do Well One i jeśli równolegle monitorują bieganie w Well One. Aktywność taka byłaby wówczas liczona podwójnie. Należy wykryć taką funkcję i usunąć duplikat.

Well One oblicza codzienne podsumowanie aktywności, które pokazuje treningi użytkownika i dane dotyczące aktywności w określonym dniu. Gromadząc wszystkie treningi i aktywności jednego dnia, Well One może sprawdzić, czy niektóre treningi i aktywności nakładają się na siebie w czasie. Jeśli dwa treningi nakładają się na siebie, w Well One zostanie wyświetlony tylko trening z wyższą spaloną znormalizowaną energią (mierzoną w MET h).

Niektóre urządzenia/aplikacje zewnętrzne, przez swoje połączenia, wielokrotnie przesyłają dane dotyczące kroków, w tym informacje o czasie. Pomaga to Well One w dokładnym obliczeniu nakładających się treningów, a zatem na dużą precyzję w usuwaniu duplikowanych treningów i aktywności.

Inne urządzenia/aplikacje zewnętrzne nadal oferują tylko jeden dzienny przesył danych dotyczących kroków, za pośrednictwem ich połączeń, i bez żadnych informacji o czasie. W takich przypadkach obliczenie nakładających się treningów jest mniej dokładne. Dzienna liczba kroków może pokrywać się z intensywnym treningiem monitorowanym w Well One i wówczas preferowana jest ostatnia liczba, a nie kroki, ze względu na wyższą wartość spalonej energii.

To dlatego tylko czasami dochodzi do częściowego przeniesienia kroków z zewnętrznego urządzenia/aplikacji do Well One.

Jeśli masz telefon iPhone 5S lub nowszy, możesz sprawdzać liczbę kroków na bieżąco bezpośrednio w aplikacji Apple Health (HealthKit), ponieważ telefon iPhone ma wbudowany czip krokomierza.

Po połączeniu aplikacji Well One z aplikacją Apple Health (patrz przewodnik krok po kroku znajdujący się tutaj), otwórz aplikację Apple Health w telefonie iPhonie i wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij Źródła
 • Kliknij Well One
 • Przejdź do części „ZEZWÓL WELL ONE NA ODCZYTYWANIE DANYCH” i aktywuj Kroki.

Ręczne wprowadzanie danych dotyczących aktywności fizycznej, kroków i snu można wykonać zarówno w aplikacji mobilnej jak i w internetowej wersji Well One.

Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać aktywność fizyczną:

Krok 1: Kliknij/dotknij „Dodaj aktywność ręcznie”.

Krok 2: Przewijając/przesuwając wykaz dostępnych aktywności fizycznych w górę lub w dół bądź korzystając z funkcji wyszukiwania, znajdź potrzebną aktywność fizyczną, a następnie dotykając/klikając wybierz potrzebną Ci aktywność fizyczną.

Krok 3: Wprowadź wymagane punkty danych, takie jak data, godzina, czas trwania i/lub odległość, wysokość i tętno (jeśli je znasz).

Krok 4: Możesz dodać zdjęcie do treningu, robiąc lub przesyłając je z biblioteki zdjęć na smartfonie lub komputerze.

Krok 5: Kliknij „Zapisz” na stronie internetowej lub dotknij „Wyślij” w aplikacji mobilnej. Tylko wystarczająca ilość danych do zapisania aktywności spowoduje uaktywnienie tych przycisków.

Wykonaj poniższe kroki, aby ręcznie dodać parametry ciała:

Krok 1: Kliknij/dotknij „Dodaj parametry ciała” w aplikacji mobilnej lub wersji internetowej Well One, a zostaniesz przekierowany do części Ciało na stronie „Ja”.

Krok 2: Kliknij/dotknij bezpośrednio wartości, którą chcesz zmienić, a otworzy się koło wprowadzania danych (w aplikacji mobilnej), w które można wpisywać wymagane wartości.

Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać dane dotyczące snu:

Krok 1: Kliknij/dotknij „Dodaj sen” w aplikacji mobilnej lub internetowej wersji Well One.

Krok 2: Wprowadź wymagane punkty danych (datę, czas w łóżku, czas trwania snu i liczbę przebudzeń). Do aktywacji przycisku „Zapisz” potrzebne są co najmniej cztery punkty danych.

Krok 3: Kliknij/dotknij „Zapisz”, a ręcznie wpisana pozycja zostanie zarejestrowana. Będzie ona widoczna w dzienniku snu w opcjach „Ja”, „Styl życia” i „Sen”.

Aplikacja Well One oferuje sposoby monitorowania aktywności stylu życia. Poza możliwością monitorowania aktywności bezpośrednio przy użyciu zintegrowanego modułu monitorującego aplikacja Well One (iPhone, Android) pozwala łączyć się z innymi urządzeniami i aplikacjami monitorującymi innych producentów. Można do niej także podłączyć wagi elektroniczne, monitory ciśnienia krwi i opaski do pomiaru tętna. Jeśli korzystasz z aplikacji lub urządzenia aktualnie niepołączonego z aplikacją Well One, możesz importować/eksportować swoje aktywności w formacie GPX wykorzystując wersję internetową Well One.

Wszystkie połączenia z urządzeniami i aplikacjami są nawiązywane bezpośrednio w aplikacji Well One (iPhone oraz Android) lub za pośrednictwem strony internetowej www.welloneapp.com.

Well One jest w pełni uaktywniony dla aplikacji Apple Health (HealthKit) . Jeśli masz telefon iPhone 5s lub nowszy, możesz zsynchronizować swoje dane zdrowotne z Well One. Zawsze masz kontrolę nad rodzajami danych, które chcesz synchronizować z Well One.

Kliknij tutaj, aby skorzystać z przewodnika „krok po kroku”, poświęconego łączeniu urządzenia aplikacji Apple Health z Well One.

Jeśli masz telefon iPhone, możesz użyć asystenta Siri do wydawania poleceń głosowych do Well One.

Możesz rozpoczynać treningi używając poleceń głosowych, informując asystenta Siri o rozpoczęciu chodzenia, biegania, jazdy na rowerze, itp.

Asystent Siri zrozumie polecenie, gdy powiesz mu:

„Rozpocznij NAZWA AKTYWNOŚCI z Well One” lub

„Rozpocznij trening NAZWA AKTYWNOŚCI z Well One”.

Jeśli powiesz na przykład: „Rozpocznij chodzenie z Well One”, Siri otworzy aplikację Well One i natychmiast rozpocznie rejestrowanie aktywności związanej z chodzeniem! Z Siri można też korzystać, gdy aplikacja Well One jest już otwarta.

Obecnie uaktywniliśmy dla asystenta Siri następujące aktywności: spacery, bieganie, jazdę na rowerze, kolarstwo górskie, tenis, golf, jogę, aerobik, bieżnię i treningi na siłowni.

Różni dostawcy mają różne podejście do sposobu przesyłania danych do Well One, a wielu z nich nie wysyła danych historycznych.

W przypadku większości urządzeń/aplikacji innych firm, Well One importuje dane od momentu podłączenia urządzenia lub aplikacji do Well One. W przypadku niektórych urządzeń, pozwalających na integrację danych historycznych, Well One je przetworzy. Tak jest w przypadku TomTom (przetwarza 30-dniową historię) i urządzeń Garmin (przetwarzają do 100 pozycji).

Well One łączy się z wieloma popularnymi urządzeniami i aplikacjami innych firm, monitorującymi kondycję fizyczną.

Należy pamiętać, że aplikacja Well One przetwarza tylko nieopracowane dane pochodzące z urządzeń i aplikacji innych producentów, takie jak liczba kroków, tętno itp. Kalkulacje związane z modelami energii i spalonymi kaloriami są wykonywane przez aplikację Well One, ponieważ ważna jest spójność obliczeń, niezależnie od różnych źródeł danych dotyczących aktywności. Ponieważ dostawcy urządzeń i aplikacji monitorujących używają różnych modeli spalania energii, powstają różnice między ich danymi a danymi widocznymi w Well One.

Nie ma globalnego standardu dotyczącego sposobu obliczania konwersji energii na podstawie liczby kroków. Istnieje wiele modeli różniących się między innymi pod względem wykorzystywanych danych wejściowych i jakości wyników. Proste modele uwzględniają tylko liczbę kroków, natomiast modele bardziej złożone uwzględniają również dane wejściowe, takie jak prędkość i trasa.

Dla Well One ważne jest obliczanie energii bezpośrednio na naszej platformie. Robimy to pragnąc zachować rzetelność oceny zdrowotnej i wyzwań, jakie znajdują się na naszej platformie. Niekorzystne byłoby użycie modułu monitorującego X zamiast modułu monitorującego Y, ponieważ model energii modułu monitorującego X jest „bardziej hojny” w obliczeniach energii.

Dlatego w ramach naszej działalności stale pracujemy nad modelami energii i wybieramy najlepszy z nich.

Monitorowany trening można usunąć bezpośrednio w aplikacji Well One (iPhone, Android) lub na stronie internetowej (www.welloneapp.com):

Aplikacja mobilna Well One: Ja-> Styl życia -> Aktywności -> Kliknij konkretny trening w „Moich treningach” i ikonę kosza/przycisk usuwania.

Po uzyskaniu dostępu do sieci (po zalogowaniu): Ja-> Styl życia -> Aktywności -> Kliknij konkretny trening w „Moich treningach”, a następnie kliknij ikonę kosza/przycisk Usuń.

Ta funkcja jest dostępna tylko na stronie internetowej.

Jeśli korzystasz z urządzenia lub aplikacji do monitorowania, które nie są w danej chwili połączone z Well One, możesz importować/eksportować swoje dane w formacie GPX przez Internet.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaimportować i przesłać aktywność fizyczną w formacie GPX:

Krok 1: Kliknij „Prześlij GPX” na stronie internetowej.

Krok 2: Wybierz aktywność fizyczną treningu.

Krok 3: Następnie wybierz plik GPX i prześlij go.

Krok 4: Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie.

Krok 5: Aby zakończyć ten proces, kliknij „Zapisz”.

Ponadto możesz eksportować swoje dane z Well One na inne platformy. W tym celu musisz uzyskać dostęp do strony ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi aktywności, którą chcesz wyeksportować na stronie internetowej, a następnie, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Eksportuj GPX”.

Aplikacja mobilna Well One jest dostępna w telefonie iPhone i smartfonach z systemem Androidem w 13 językach (angielski (amerykański), angielski (brytyjski), niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, polski, hiszpański, portugalski brazylijski, rosyjski, koreański, japoński i chiński) w odpowiednich sklepach z aplikacjami.

Jednak inni użytkownicy smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.) mogą również uzyskać dostęp do Well One ze strony internetowej (www.welloneapp.com).

MET (Metabolic Equivalent of Task – równoważnik metaboliczny) pozwala zmierzyć wydatek energetyczny danej aktywności fizycznej, niezależnie od masy ciała, gdzie 1 MET = 1 kcal/kg/h. Jest on również znany jako „energia znormalizowana”. Równoważnik metaboliczny został wprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda i od ponad 30 lat jest używany na całym świecie.

Wartości MET stosowane w Well One oparto na Kompendium Aktywności Fizycznej opracowanym przez Uniwersytet Stanforda:

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

Podstawą naukową silnika odżywiania jest dieta śródziemnomorska (MD). Istnieje wiele solidnych dowodów naukowych wykazujących korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania tej diety. Przestrzeganie diety śródziemnomorskiej prowadzi do zmniejszenia czynników ryzyka, takich jak insulinooporność, wysokie ciśnienie krwi, stężenie cukru we krwi lub zaburzenia stężenia lipidów we krwi. Odżywianie się zgodne z dietą śródziemnomorską wiąże się również ze zmniejszeniem zachorowalności i umieralności z powodu poważnych chorób przewlekłych, w tym chorób sercowo-naczyniowych, raka, cukrzycy, choroby Alzheimera i Parkinsona. Kolejną zaletą tej diety jest łatwość jej przestrzegania. Można ją stosować we wszystkich kulturach zachodnich. Ogólnie rzecz biorąc, dania są łatwe do przygotowania, a ich składniki – łatwo dostępne i niedrogie. Ponadto dieta śródziemnomorska jest coraz częściej serwowana w restauracjach i kawiarniach. I wreszcie – jest ona nie tylko zdrowa, ale także smaczna, różnorodna i atrakcyjna. Z naukowego punktu widzenia stanowi podstawę idealnego podejścia do zdrowego odżywiania i picia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie stosowana w sposób zrównoważony.

Dieta śródziemnomorska oparta jest na żywności tradycyjnie spożywanej w krajach śródziemnomorskich, ale nie musi się ograniczać do tego regionu. Zasadą diety śródziemnomorskiej jest stosowanie świeżej, sezonowej i minimalnie przetworzonej żywności, przestrzeganie diety roślinnej, a nie zwierzęcej, oraz przygotowywanie potraw w zdrowy sposób. Można to osiągnąć we wszystkich kulturach.

Dostęp do mapy na żywo można uzyskać w zakładce „Społeczności”, dotykając ikony mapy w prawym górnym rogu aplikacji mobilnej. Na stronie internetowej jest ona bezpośrednio widoczna na karcie „Społeczności”, pod nagłówkiem.

Jeśli Twoi znajomi są w danej chwili połączeni na żywo z GPS, będą wyświetlani na mapie na żywo wraz z ich zdjęciem profilowym. Możesz kliknąć zdjęcie profilowe i uzyskać więcej informacji o rodzaju monitorowanego przez nich treningu i czas trwania tego treningu.

Możesz bezpośrednio kontaktować się ze znajomymi i komentować ich treningi.

Na pulpicie, w zakładce „Ja” z dzisiejszymi wartościami, możesz zdecydować, jakie konkretne punkty danych chcesz zobaczyć na głównym pulpicie w widoku dnia dzisiejszego.

Po dotknięciu/kliknięciu opcji „Edytuj” możesz:

 • dodać nowe punkty danych, dotykając/klikając opcję „+Dodaj” i wybierając dostępne punkty zainteresowania;
 • usunąć punkt danych, dotykając/klikając ikonę kosza;
 • zmienić kolejność punktów danych, przytrzymując określony przycisk, a następnie przesuwając go we właściwe położenie.

Aplikacja mobilna Well One (iPhone, Android) zużywa baterię. Zużycie energii baterii różni się w zależności od smartfona i zależy od liczby używanych jednocześnie innych aplikacji, programów i usług.

Aplikacja Well One zużywa średnio podobną ilość energii, co każda inna aplikacja. Pamiętaj, że dalsze korzystanie z usług lokalizacyjnych GPS działających w tle smartfona może skrócić żywotność baterii. Po zakończeniu treningu przestań monitorować aktywność fizyczną!

Zalecamy ładowanie smartfona co noc oraz zamykanie aplikacji i usług działających równolegle, gdy z nich nie korzystasz.

Zaangażowanie i relacje społecznościowe

Well One ma pięciostopniowy program dla początkujących:

 • Pierwsze kroki w Well One (1/5): Czas zarejestrować trening;
 • Pierwsze kroki w Well One (2/5): Czas dołączyć do celu odżywiania;
 • Pierwsze kroki w Well One (3/5): Czas odpowiedzieć na niektóre pytania (dotyczące stylu życia);
 • Pierwsze kroki w Well One (4/5): Wyszukiwanie znajomych w Well One lub zaproszenie ich do korzystania z aplikacji;
 • Pierwsze kroki w Well One (5/5): Czas dołączyć do wyzwania

Obecnie w Well One dostępnych jest 15 różnych celów aktywności, 18 różnych celów odżywiania się i 3 cele ogólne. Cele aktywności i odżywiania mogą motywować Cię do tworzenia nowych procedur poprawiających Twoje zdrowie i samopoczucie.

Możesz dodać cel w aplikacji mobilnej (iPhone, Android) lub na stronie internetowej (www.welloneapp.com), wykonując następujące czynności:

Aplikacja mobilna Well One: Dotknij „Trener”, a następnie „Cele”, aby przejść do strony przeglądu celów. Dostępne cele są wyświetlane w widoku karuzeli i możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby znaleźć cel, który najbardziej Ci odpowiada. Możesz także dotknąć opcji „Trener Well One”, „Trener aktywności” lub „Trener dietetyczny”, aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych celów w odpowiednich częściach aplikacji. Dotknij interesującego Cię celu, aby przejść do strony jego szczegółów, a następnie dotknij „Dodaj cel”, aby do niego dołączyć. 

Dostęp do sieci (po zalogowaniu): Kliknij „Trener”, a następnie „Cele”, aby przejść do strony przeglądu celów. Dostępne cele są wyświetlane w widoku karuzeli dla każdej części (Trener Well One, Trener aktywności, Trener dietetyczny), gdzie możesz kliknąć przyciski w lewo/prawo, aby znaleźć cel, który najbardziej Ci się podoba. Kliknij interesujący Cię cel, aby przejść do strony jego szczegółów, a następnie kliknij „Dodaj cel”, aby do niego dołączyć.

Po dołączeniu do celu, wyświetli się on na stronie przeglądu celów w „Moich celach”.

Uwaga: dozwolone są maksymalnie trzy cele na kategorię. Przed rozpoczęciem nowego celu należy najpierw zrealizować (lub usunąć) inne aktywne cele.

Do wyzwania w Well One możesz dołączyć zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej, wykonując następujące czynności:

Aplikacja mobilna Well One: Naciśnij „Społeczności”, a następnie „Wyzwania”, aby przejść do strony przeglądu wyzwań Well One, na której, w widoku karuzeli, znajduje się opcja „Dostępne wyzwania” (skonfigurowane przez znajomych, Well One lub administratora grupy). Przesuń w lewo lub prawo, aby spojrzeć na różne wyzwania i dotknij interesującego Cię wyzwania, aby uzyskać dostęp do strony z informacjami na jego temat. Dotknij „Dołącz”, aby dołączyć do wyzwania. Jeśli jest to wyzwanie zespołowe, na liście zespołów musisz także dotknąć swojego zespołu.

Po uzyskaniu dostępu do sieci (po zalogowaniu): Kliknij opcję „Społeczności”, a następnie „Wyzwania”, aby przejść do strony przeglądu wyzwań Well One, na której w widoku karuzeli znajduje się opcja „Dostępne wyzwania” (skonfigurowane przez znajomych, Well One lub administratora grupy). Kliknij w lewo/prawo, aby spojrzeć na różne wyzwania i kliknij interesujące Cię wyzwanie, aby uzyskać dostęp do strony z informacjami na jego temat. Kliknij „Dołącz”, aby dołączyć do wyzwania. Jeśli jest to wyzwanie zespołowe, musisz najpierw kliknąć swój zespół na liście zespołów, a następnie potwierdzić, klikając opcję „Dołącz do wyzwania”.

Wyzwania można tworzyć bezpośrednio w aplikacji mobilnej Well One (iPhone, Android) lub ze strony internetowej (https://www.welloneapp.com):

 • Aplikacja mobilna Well One: Społeczności -> Wyzwania -> Kliknij przycisk „+” i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wyzwania.
 • Dostęp do sieci (po zalogowaniu): Społeczności -> Wyzwania -> Kliknij „Utwórz nowe wyzwanie” i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wyzwania.

Znajomych, którzy już się zarejestrowali w Well One, można znaleźć w katalogu użytkowników, zarówno na stronie internetowej jak i w aplikacjach mobilnych, ponieważ wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Well One, są wyświetlani wraz z ich nazwiskami i zdjęciami profilowymi.

Wykonaj poniższe czynności, aby wyszukać znajomego w Well One i wysłać mu zaproszenie:

Krok 1: Kliknij/Dotknij „Wyszukaj znajomego w katalogu użytkowników”.

Krok 2: Wpisz imię, nazwisko lub adres e-mail danej osoby i kliknij/dotknij „Enter”, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Krok 3: Kliknij/Dotknij nazwisko danej osoby, aby uzyskać dostęp do strony tego znajomego. Pola danych mogą być puste, jeśli dana osoba ich nie upubliczni.

Krok 4: Wyślij do znajomego zaproszenie, klikając „Dodaj znajomego”. Gdy dana osoba przyjmie twoje zaproszenie, otrzymasz powiadomienie.

Osiągnięcia są kluczową funkcją rywalizacji i zaangażowania w Well One. Obecnie możesz zdobyć 216 osiągnięć w różnych kategoriach. Są one aktywowane automatycznie i zaczynają się na niskim poziomie. Na przykład, po zdobyciu osiągnięcia „Jazda na rowerze: 100 km”, automatycznie zostanie aktywowane osiągnięcie w tej samej sekwencji, np. „Jazda na rowerze: 500 km”.

W aplikacji mobilnej i na stronie internetowej można uzyskać dostęp do osiągnięć, klikając opcję „Osiągnięcia”. Każda kategoria osiągnięć jest uporządkowana według zasady „Następne osiągnięcia” i „Zdobyte osiągnięcia”.

Swój status i postęp w zdobywaniu osiągnięć można zobaczyć po kliknięciu konkretnego osiągnięcia.

Zdobyte osiągnięcia są przekazywane przez kanał informacyjny w części trenera w Well One.

Możesz zdobyć punkty za zwycięstwa w zawodach indywidualnych i zespołowych lub za samo wzięcie w nich udziału, a każde z nich możesz wymienić na nagrody w sklepie z nagrodami lub na uznanie Twojego pracodawcy (Uwaga: punkty i funkcja Well One Rewards Shop nie są dostępne w standardzie).

Well One ma swój własny system punktów i nagród na platformie, mający pomóc użytkownikom zaangażować się w zdrowy tryb życia oraz nagradzać i uznawać postępy i sukcesy.

Możesz zdobywać punkty, wykonując w Well One różne aktywności. Punkty są zdobywane po wykonaniu następujących aktywności:

 • Wyznaczanie celów,
 • Monitorowanie aktywności związanych ze stylem życia takich jak ruch, sen i stres,
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące stylu życia lub informowanie o wartościach parametrów krwi i nawykach żywieniowych,
 • Uczestniczenie w aktywnościach społecznościowych, takich jak wyzwania,
 • Monitorowanie realizacji celów i zadań

W sklepie Well One możesz wymienić swoje punkty na różnego rodzaju nagrody. W sklepie z nagrodami Well One można wybrać z katalogu ponad 400 produktów. Ich szeroki asortyment obejmuje elektronikę, produkty kosmetyczne i drogeryjne, zabawki i wiele innych. Oprócz towarów możesz wymienić punkty na karty podarunkowe i darowizny na cele charytatywne.

Punkty Well One służą wyłącznie do celów motywacyjnych i premiowych i nie należy ich mylić z oceną zdrowotną Well One, która jest wskaźnikiem stanu zdrowia i samopoczucia w czasie rzeczywistym.

W trakcie urlopu lub choroby możesz dostosować liczbę otrzymywanych powiadomień w ustawieniach Trenera.

W aplikacji mobilnej możesz wybrać ustawienia Trenera w prawym górnym rogu strony – „Trener”.

W ustawieniach Trenera możesz zdefiniować preferencje w obszarach zainteresowania (ćwiczenia, odżywianie, tematy ogólne, powiadomienia społeczności), a także częstotliwość współpracy z Trenerem Well One przy tych tematach. Wystarczy przesunąć suwak w prawo lub w lewo, aby zdefiniować wymagany poziom współpracy.

Bezpieczeństwo i tworzenie/usuwanie kont

KROK 1 Rejestracja

Otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem zawierającym osobisty kod subskrypcji i kod QR, zawierający instrukcje wyjaśniające sposób rozpoczęcia procesu rejestracji. Pierwszą osobistą ocenę zdrowotną otrzymasz postępując zgodnie z szybką i łatwą instrukcją rejestracji.

Jeśli będziesz potrzebować pomocy podczas rejestracji, skontaktuj się z nami.

KROK 2 Pobierz aplikację

Aplikację Well One znajdziesz w Apple App Store lub Google Play w systemie Android.

App Store

Google Play

KROK 3 Zarejestruj swoje aktywności

Rejestruj swoje aktywności automatycznie lub ręcznie. Do Well One możesz podłączyć inne popularne urządzenia do monitorowania aktywności i trackery sprawności fizycznej.

KROK 4 Otrzymasz wskazówki od trenera Well One

Korzystaj z osobistego trenera Well One, oferującego cenne wskazówki, które pomogą Ci poczuć się zdrowszym i szczęśliwszym i które ograniczą Twoje kłopoty finansowe.

Udostępniać można jedynie dane:

 • Ocena zdrowotna
 • Treningi
 • Zdobyte osiągnięcia
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak masa ciała, wiek lub ciśnienie krwi, itd., są niedostępne dla innych użytkowników.

Dostępne są następujące rodzaje opcji udostępniania:

 • Znajomi: Twoi znajomi będą mogli zobaczyć opisane powyżej dane.
 • Nikt: Tylko Ty będziesz mógł zobaczyć dane opisane powyżej.

Ustawienia prywatności można zmienić w aplikacji mobilnej Well One (iPhone, Android) lub na stronie internetowej (https://www.welloneapp.com).

Aplikacja mobilna Well One: Kliknij „Ja”, a następnie ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do Ustawień. Wybierz „Ustawienia platformy”, następnie „Ustawienia prywatności i zabezpieczenia”, aby zmienić ustawienia prywatności.

Strona internetowa (po zalogowaniu): Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do Ustawień. Wybierz „Ustawienia prywatności”, aby zmienić ustawienia prywatności.

Po otworzeniu konta w Well One skorzystaj z ustawień prywatności, aby zdecydować, które dane chcesz udostępnić. W dowolnym momencie możesz również usunąć swoje konto. Well One ma wyczerpujące zasady ochrony prywatności wyjaśniające, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane. Well One nie sprzedaje Twoich danych ani profilu w celach reklamowych i nie udostępnia ich Twojemu pracodawcy.

Bezpieczeństwo danych:

Twoje dane w Well One są odpowiednio chronione. Well One przechowuje wszystkie Twoje dane w centrach danych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastosowaniem najnowocześniejszych, wielowarstwowych zabezpieczeń. Są one zgodne z najlepszymi praktykami i obejmują zarówno ochronę fizyczną, jak i logiczną, w tym kontrolę dostępu, szyfrowanie i segregację.

Ochrona danych:

Serwis Well One działa zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. To użytkownik decyduje, które informacje mają mieć charakter jawny lub poufny. Aplikacja Well One nie sprzedaje danych osobowych ani nie wykorzystuje ich do dostarczania ukierunkowanych reklam. Nasze zasady ochrony prywatności szczegółowo wyjaśniają sposób wykorzystywania danych użytkowników na potrzeby oceny zdrowotnej i kondycji finansowej.

Przypominamy, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu Well One udostępniają publicznie swoją nazwę użytkownika oraz zdjęcie (jeśli zostało dodane).

Masz kontrolę nad wszystkimi innymi punktami danych i decydujesz, które dane mają mieć charakter jawny. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia prywatności swojego konta i ustalić, kto może mieć dostęp do poszczególnych danych. Udostępniać można jedynie następujące rodzaje danych: ocena zdrowotna, ocena kondycji finansowej, treningi i zdobyte osiągnięcia. Wrażliwe dane osobowe, takie jak masa ciała, wiek lub ciśnienie krwi, itd., są niedostępne dla innych użytkowników.

Dostępne są następujące rodzaje opcji udostępniania:

 • Znajomi: Twoi znajomi będą mogli zobaczyć dane podane powyżej.
 • Nikt: Tylko Ty będziesz mógł zobaczyć dane podane powyżej

Jeśli zapomnisz hasła w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej, na stronie logowania kliknij link „Nie pamiętasz hasła?” i wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Zostaniesz przekierowany na stronę internetową, na której zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, którego używasz w Well One. Będzie to ten sam adres, którego użyłeś podczas rejestracji w Well One.

Krok 2: Otrzymasz od Well One wiadomość e-mail zawierającą link, który należy dotknąć/kliknąć.

Krok 3: Nastąpi przekierowanie do strony internetowej, na której możesz wpisać nowe hasło i je potwierdzić, dotykając/klikając przycisk „Resetuj hasło”.

Możesz powrócić do strony logowania i zalogować się przy użyciu adresu e-mail i nowego hasła oraz uzyskać dostęp do platformy oceny zdrowotnej Well One.

Masz pełną kontrolę nad swoimi danymi i możesz w każdej chwili usunąć swoje konto, wykonując następujące czynności:

 • Aplikacja mobilna Well One (iPhone, Android): Ja -> Ustawienia -> Ustawienia platformy -> Przewiń w dół i kliknij „Usuń swoje konto”
 • Na stronie internetowej pod adresem welloneapp.com i po zalogowaniu się: Ustawienia -> przewiń w dół i kliknij „Usuń konto”

Musisz wpisać hasło, aby potwierdzić usunięcie konta. Po potwierdzeniu konto zostanie natychmiast dezaktywowane, a twoje dane nie będą już widoczne. Well One będzie przechowywać Twoje dane przez 30 dni na wypadek zmiany decyzji i chęci ponownej aktywowacji konta. Po 30 dniach konto zostanie trwale usunięte.

Wyślij wiadomość e-mail lub skontaktuj się z działem kadr swojej firmy. Jeśli konto zostało usunięte mniej niż 30 dni temu, powinno być możliwe przywrócenie oryginalnego konta, w przeciwnym razie zostanie wysłany e-mail z zaproszeniem do utworzenia nowego konta.

W ustawieniach profilu możesz uzyskać dostęp i edytować następujące dane:

 • Zdjęcia profilowe i tła: Możesz dodać zarówno zdjęcie profilowe, jak i zdjęcie w tle i spersonalizować stronę swojego profilu.
 • Opis profilu: Możesz opisać siebie.
 • Media społecznościowe i linki do blogów: Możesz dodawać linki do swoich stron w mediach społecznościowych lub stron blogów, aby były widoczne w Twoim profilu.
 • Adres e-mail: Możesz edytować swój adres e-mail.
 • Jeśli któreś z wcześniej wpisanych danych (imię i nazwisko, data urodzenia, itp.) są nieprawidłowe, informację o tym przekaż swojemu pracodawcy.

Możesz także kontrolować ustawienia powiadomień push w ustawieniach telefonu, Ustawienia > Powiadomienia> Well One > Zezwalaj na powiadomienia

Napisz do nas na adres [email protected].

Zwracamy uwagę, że pomoc jest dostępna tylko w języku: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, włoskim, polskim i portugalskim brazylijskim.

Informacje o Well One Rewards Shop

Możesz wyświetlić wszystkie dostępne nagrody, przeglądając zawartość Well One Rewards Shop. Po wybraniu nagrody, którą chcesz zamówić, po prostu dodaj ją do koszyka. Następnie kliknij przycisk „Przejrzyj koszyk i przejdź do kasy” oraz wybierz, czy chcesz płacić tylko punktami Well One, czy też punktami i gotówką (jeśli ta opcja jest dostępna). Po wypełnieniu szczegółów dostawy i płatności, kliknij przycisk „Do kasy”, aby przesłać zamówienie. Zamówienie zostanie następnie przetworzone i wysłane do Ciebie.

Status swoich zamówień możesz sprawdzić w zakładce „Moje transakcje” na koncie Well One Rewards Shop. Po zalogowaniu kliknij „Mój profil”, a następnie „Moje nagrody” i tam znajdziesz zakładkę „Moje transakcje”.

Ze względu na różnorodność nagród dostępnych w Well One Rewards Shop, zasady i warunki dostawy mogą się różnić w zależności od nagrody. Możesz sprawdzić szczegółowe zasady w części „Dane sprzedawcy” odpowiedniego partnera, a także „Zasady i ograniczenia” dla każdej nagrody tutaj. Pamiętaj, że dostawa niektórych nagród może obejmować opłaty celne, VAT lub inne, w zależności od miejsca wysyłki i organów celnych kraju docelowego. Korzystający ze sklepu mogą być zmuszeni do uiszczenia tych opłat, zanim otrzymają przesyłkę.

Za wszystkie zamówienia typu „punkty i gotówka” w Well One Rewards Shop można płacić kartą Mastercard lub Visa. Do przetwarzania płatności online używamy metody autoryzacji transakcji 3-D Secure (tzn. Verified by Visa, Mastercard SecureCode) z naszej bramki płatności Wirecard. Proces ten pomaga ograniczać oszustwa, dodając dodatkową warstwę zabezpieczającą dla transakcji online.

Za nagrodę można płacić punktami Well One, a za niektóre nagrody – punktami Well One i gotówką. Płatności gotówkowe są przetwarzane w walucie Twojego kraju, a Twoja karta płatnicza zostanie odpowiednio obciążona.

Natychmiast po złożeniu zamówienia nagrody otrzymasz potwierdzenie zamówienia e-mailem. Sprawdź skrzynkę odbiorczą i ewentualnie folder spamu. Przejrzyj zawartość zamówienia i sprawdź, czy adres dostawy jest kompletny oraz prawidłowy. Szacowany czas dostawy może być różny dla każdej nagrody i jest wskazany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz na stronie szczegółów zamówienia (na stronie „Historia moich zamówień” w Well One Rewards Shop), dla każdej nagrody osobno.
W przypadku wystąpienia błędu w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia lub w przypadku pytań związanych z dostawą zamówienia z nagrodą, kontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Możesz sprawdzić status swojego zamówienia w opcji Historia moich zamówień w Well One Rewards Shop.

Tak, prezenty dla innych osób są dozwolone, ale tylko w przypadku dostawy w kraju, w którym obecnie mieszkasz. Do każdego zamówienia możesz podać inny adres, ale wszystkie nagrody w tym samym koszyku/zamówieniu nagród zostaną przypisane do jednego adresu.

Ceny detaliczne i punktowe nagród oferowanych w Well One Rewards Shop mogą się różnić w zależności od lokalizacji sprzedawcy. Wszystkie ceny nagród są obliczane codziennie i zależą od kursów właściwych walut (podanych przez www.xe.com).

Nie. Wiadomości e-mail z potwierdzeniami zamówień pełnią tylko rolę faktury za zakupy w Well One Rewards Shop.

W części Warunki zakupu w Well One Rewards Shop, w stopce strony Well One Rewards Shop. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnej nagrody mogą być wyświetlane w części „Informacje dodatkowe” na stronie „Szczegóły nagrody” i na stronie „Dane sprzedawcy”.

Kupony i bony upominkowe (elektroniczne lub papierowe) zakupione w Well One Rewards Shop nie podlegają wymianie w przypadku ich zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub wygaśnięcia terminu ich ważności.

Zasadniczo nie można anulować zamówień nagród po ich przesłaniu. Zasady anulowania mogą się jednak różnić w zależności od sprzedawcy nagród, a dla różnych nagród mogą obowiązywać inne zasady oraz warunki. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednim sprzedawcą, podając numer podany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia. W przypadkach, w których możliwe jest anulowanie nagrody, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą, aby tego dokonać. Punkty zostaną następnie zwrócone na konto Well One, a jeśli zapłacisz także gotówką, uiszczona kwota zostanie zwrócona na kartę płatniczą. Uprzejmie informujemy, że zamówień kuponów/wymian nie można anulować po ich złożeniu, a kuponów nie można wymienić, jeśli wygaśnie termin ich ważności, zostaną zgubione, skradzione lub zniszczone.

Punkty, które nie zostały wymienione w sklepie z nagrodami przed datą przeniesienia do nowego kraju, zgodnie z informacjami podanymi przez pracodawcę, zostaną utracone, a saldo wyzerowane. Dlatego należy wykorzystać wszystkie punkty przed tą datą.

Wszystkie punkty, które nie zostały wymienione w sklepie z nagrodami do dnia odejścia z firmy, zostaną utracone, dlatego należy wykorzystać wszystkie punkty przed tą datą.

Jeśli twoje konto zostanie usunięte, stracisz wszystkie niewykorzystane punkty. Jeśli przypadkowo usuniesz konto i powiadomisz nas w ciągu 30 dni, możemy być w stanie przywrócić Twoje konto i punkty.

Kliknij tutaj, zadaj pytanie, a my jak najszybciej skontaktujemy się z Tobą.