Veelgestelde vragen

De scores van Well One

De gezondheidsscore is een op wetenschappelijke wijze berekend getal tussen 1 (laag) en 1000 (uitstekend), dat gebaseerd is op je gevoelens, je fysieke toestand en je levensstijl. Well One heeft ook een afzonderlijke financiële welzijnsscore tussen 1 (laag) en 1000 (uitstekend) die is gebaseerd op financieel consumentenonderzoek. Well One helpt je om je fysieke activiteit bij te houden en biedt een goede indicator van hoe je gezondheid en welzijn zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

Als je je gezondheid kunt meten, kun je er ook de controle over nemen.

Met de explosieve toename aan draagbare gezondheids- en fitnessapparaten en -apps op de markt is het nog nooit zo makkelijk geweest om toegang te krijgen tot verschillende gezondheids- en fitnessgegevens. Het omgaan met en interpreteren van grote hoeveelheden gegevens zonder ondersteuning kan echter lastig zijn.

Hier komt de gezondheidsscore van Well One in beeld. Deze score verwerkt je gezondheidsstatus tot één getal dat universeel begrijpbaar is. De gezondheidsscore van Well One is in de kern gebaseerd op wie je bent (lichaam), hoe je je voelt (geest) en hoe je leeft (levensstijl).

De gezondheidsscore van Well One is een op wetenschappelijke wijze berekend getal tussen 1 (laag) en 1000 (uitstekend). De score daalt en stijgt in realtime, afhankelijk van hoe de gegevens voor je lichaam, emotionele welzijn en levensstijl veranderen.

De gezondheidsscore van Well One is gebaseerd op meer dan 300 miljoen manjaren aan klinische gegevens. De score is ontwikkeld door de specialisten in gezondheidstechnologie van dacadoo, in samenwerking met een vooraanstaande professor die gedurende lange tijd als wetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston verbonden is geweest.

De weging van de subscores van Well One is: Lichaam (40%), Geest (15%) en Levensstijl (45%).

Een goede gezondheidsscore ligt tussen 480 en 680 en een score boven 680 wordt als zeer goed beschouwd.

Wanneer je je aanmeldt bij Well One voer je vier gegevenspunten in (leeftijd, geslacht, lengte en gewicht) om je eerste persoonlijke gezondheidsscore van Well One te verkrijgen. Alle andere gegevenspunten voor de berekening van de gezondheidsscore van Well One worden in eerste instantie automatisch toegerekend aan de hand van geschatte gemiddelde waarden. Hoe meer gegevens je na verloop van tijd aanlevert, hoe nauwkeuriger en persoonlijker je gezondheidsscore wordt.

Het is een algemeen aanvaard feit dat een gezonde levensstijl het risico op ziekte op latere leeftijd kan verminderen. Welzijn is een complex begrip, maar het kan in grote lijnen worden onderverdeeld in de volgende componenten: beweging, voeding, emotioneel welzijn, leefstijlkeuzes, stress en slaappatronen. Aanpassingen aan elk van deze factoren beïnvloeden de andere factoren, en derhalve je algehele welbevinden. Positieve veranderingen in je levensstijl kunnen veel gezondheidsvoordelen opleveren, maar uiteindelijk kan een verandering alleen door jou zelf worden aangebracht.

Je in staat stellen om je eigen gezondheid en welzijn te beheren heeft duidelijke voordelen. Well One is als een gezondheidscoach die je altijd bij je hebt, die je motiveert om vol te houden, die je beloont voor je successen en die je helpt om je doelen te bereiken.

Met de explosie aan gezondheids- en fitnessgerelateerde draagbare apparaten en applicaties de afgelopen jaren zien we dat medische hulpmiddelen steeds meer rechtstreeks door consumenten worden gebruikt. Veel leveranciers van consumentenelektronica hebben stappentellers, digitale weegschalen, bloeddrukmeters, fitnesstrackers en smartwatches op de markt gebracht, waardoor deze draagbare apparatuur nu deel uitmaakt van de massamarkt. Nog nooit is het zo gemakkelijk geweest om snel toegang te krijgen tot diverse gezondheids- en fitnessgerelateerde gegevens. Tegelijkertijd is dit ook problematisch, omdat niemand een veelheid aan gegevens kan verwerken en men vaak niet weet hoe gegevenspunten in een bredere context moeten worden geplaatst.

Als gezondheid en welzijn ongrijpbaar blijven, is het moeilijk om ermee te werken. In principe kun je met iets werken als je het kunt meten. Je hebt dus een hulpmiddel nodig dat de informatie uit al deze gegevenspunten kan ophalen en deze in de vorm van een visuele en gemakkelijk te begrijpen status giet waaraan je de gezondheid en het welzijn van een persoon op dat moment kunt aflezen.

Dat is wat de gezondheidsscore van Well One doet: het brengt de gezondheidsstatus van een persoon terug tot één getal dat universeel begrijpbaar is. Het meet de algemene gezondheid en het welzijn van een persoon, gebaseerd op lichaamswaarden, emotioneel welzijn en levensstijl (beweging, voeding, stress en slaap). Wanneer de score geruime tijd wordt bijgehouden, biedt deze een goede indicator voor de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn van een persoon. De gezondheidsscore van Well One is een getal van 1 (laag) tot 1000 (uitstekend) dat in realtime stijgt of daalt, afhankelijk van hoe de gegevens voor je lichaam, emotionele welzijn en levensstijl veranderen. Zie het als de persoonlijke ‘aandelenkoers’ van je gezondheid en welzijn in realtime, net als op een beurs.

Well One heeft gekozen voor een score en niet voor een leeftijdsgebonden maatstaf (zoals biologische leeftijd, echte leeftijd, enz.) om twee belangrijke redenen: we wilden een indicator waarmee oudere mensen zichzelf konden vergelijken met jongere mensen, en mannen zichzelf konden vergelijken met vrouwen. Hiervoor hebben we een rekenkundig proces van egalisatie voor leeftijd en geslacht gebruikt.

Nee, de gezondheidsscore van Well One is geen diagnostisch hulpmiddel en vervangt niet de diagnose van je medische professional.

De gezondheidsscore van Well One is een indicator voor je huidige gezondheid en welzijn en de oplossing van Well One om je bij je gezondheid te betrekken is een lifestyleproduct waarmee je je persoonlijke gezondheid en welzijn op een makkelijke en leuke manier kunt managen. Om je te helpen actief te zijn en betrokken te blijven, past Well One motivatietechnieken uit de gedragswetenschap en populaire online games toe en maakt het gebruik van de sociale dynamiek die met groepen en sociale netwerken gepaard gaat. Het resultaat: je krijgt in realtime virtuele coaching en feedback van de Well One Health Navigator, die deze geavanceerde technieken combineert om jou optimaal te stimuleren.

De gezondheidsvoordelen van fysieke activiteiten worden bepaald door aanhoudende activiteit in de loop van de tijd, niet door een enkele training.

Dit principe is in Well One opgenomen door een soort gemiddeldeberekening te gebruiken (die ‘exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde’ wordt genoemd) die terugkijkt naar je activiteiten over de afgelopen 60 dagen. Als je met je training van vandaag minder energie verbruikt dan je actuele gemiddelde, daalt je score dus logisch gezien. Net als alles in Well One is je activiteitsscore een correcte en medisch realistische maatstaf van je huidige en toekomstige gezondheid.

Well One ontleent zijn analytische intelligentie aan wetenschappelijke studies. Dergelijke studies zijn in hoofdzaak gebaseerd op het geslacht bij geboorte. Daarom is het geslacht bij geboorte een belangrijk invoergegeven voor de berekening van je gezondheidsscore.

De financiële welzijnsschaal van het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) is:

 • Een door de consument aangestuurde maatstaf die gebaseerd is op een definitie van financieel welzijn die is opgesteld aan de hand van inzichten van zowel consumenten als financiële beroepsbeoefenaren. De evaluatie van punten op de schaal omvatte cognitieve interviews en tests waarmee werd gecontroleerd of vragen op de juiste manier werden begrepen, plus een beoordeling door academische experts.
 • Een meetinstrument dat is ontwikkeld over meerdere kwantitatieve testfasen met behulp van zowel klassieke schaalontwikkelingsmethoden als ultramoderne Item Response Theory-technieken (IRT), om te identificeren wat de relevante items zijn en hoe deze het beste kunnen worden gecombineerd om betrouwbare scores van het financiële welzijnsconcept te produceren.
 • Een algemene metriek die is aangepast voor leeftijdsgroepen en toepassingswijze en die een ‘appels-met-appels’-vergelijking van de scores van consumenten mogelijk maakt. Deze kan ook worden gebruikt om de huidige status van financieel welzijn van consumenten te beoordelen, om hun vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en om te begrijpen hoe andere factoren, waaronder programmainterventies, het financieel welzijn beïnvloeden.
 • De antwoorden op de vragen krijgen een score op een schaal die door het CFBP is opgesteld en die grondig is getest om te garanderen dat deze een nauwkeurige indicatie geeft van een score die representatief is voor de houding en gevoelens van individuele personen over hun financiën en de manier waarop ze met hun zaken omgaan.

Nee, informatie wordt niet gedeeld met externe bureaus.

Nee, de financiële welzijnsinhoud in Well One biedt praktische begeleiding en informatie, maar geen financieel advies.

De score varieert van 0 tot 1000 en hoe hoger de score, hoe beter je financiële welzijn waarschijnlijk is. Scores kunnen deels variëren op grond van leeftijd en ervaring, dus het krijgen van een lage score kan in eerste instantie betekenen dat je nog aan het begin staat van een traject naar goed financieel welzijn. Werken aan de vier doelen zal je helpen om je score te verbeteren en een goede basis te leggen voor het beheren van je financiële zaken.

Tracking met Well One en apparaten/apps van derden

Met Well One kun je meer dan 115 verschillende indoor en outdoor fitnessactiviteiten direct via de geïntegreerde tracker in de mobiele Well One-app (iPhone, Android) registreren door op de menuoptie ‘Track’ te tikken.

Binnen het Track-menu kies je je activiteit door op de activiteitswijzigingsknop te tikken of door rechtstreeks op het activiteitenpictogram op het scherm te tikken. Je ziet de lijst van beschikbare activiteiten die met Well One kunnen worden geregistreerd. Bij sommige van deze activiteiten staat aangeduid dat het GPS-gebaseerde activiteiten zijn. Kies de activiteit en tik vervolgens op ‘Start’ om je activiteit live te tracken.

Als je al een training hebt uitgevoerd en deze handmatig wilt toevoegen, tik dan op ‘Activiteit handmatig toevoegen’ en voer daar de gegevens in.

Via de webtoegang (www.welloneapp.com) kun je activiteiten alleen handmatig toevoegen. Dit doe je door na het inloggen hetzelfde proces te volgen: Track -> Activiteit handmatig toevoegen.

Behalve de rechtstreekse tracking via de mobiele Well One-app (iPhone, Android), ondersteunt Well One veel populaire fitnesstrackers en apps van derden. Zie voor meer informatie hierover de vraag: “Hoe koppel ik apparaten en apps van derden aan Well One?”

Well One heeft een algoritme dat dubbele telling van trainingen en activiteiten detecteert, zodat dubbele trainingen verwijderd kunnen worden. Aangezien diverse trackingapparaten en -apps kunnen worden gekoppeld, vergeten gebruikers vaak dat ze activiteiten met verschillende trackers tegelijk registreren. Dit gebeurt als je bijvoorbeeld een externe stappenteller draagt die verbonden is met Well One, terwijl je tegelijkertijd je activiteit registreert met Well One. Je krijgt dan een dubbeltelling van je hardloopactiviteit. Dit moet worden gedetecteerd en het duplicaat moet worden verwijderd.

Well One berekent een dagelijkse samenvatting van activiteiten. De samenvatting verzamelt de trainingen en activiteitengegevens van de gebruiker voor een bepaalde dag. Door alle trainingen en activiteiten van een dag te verzamelen, kan Well One controleren of bepaalde trainingen en activiteiten overlappen qua tijd. Als er twee trainingen overlappen, wordt alleen de activiteit met de hogere verbrande genormaliseerde energie (gemeten in MET) weergegeven in Well One.

Sommige externe apparaten/apps versturen meerdere keren per dag stapdata via de verbinding met Well One, inclusief tijdinformatie. Dit helpt Well One om overlapping exact te berekenen en zeer nauwkeurig te werk te gaan bij het verwijderen van dubbele trainingen en activiteiten.

Andere externe apparaten/apps dragen echter maar één keer per dag stapdata over via de verbinding met Well One, en geven daarbij geen tijdinformatie. In deze gevallen is de overlappingsberekening minder nauwkeurig. Een dagelijkse stappentelling kan overlappen met een intensieve training die met Well One is geregistreerd. Deze laatste zal hierbij de voorkeur krijgen, aangezien met deze activiteit meer energie is verbrand.

Dit zijn de redenen waarom soms slechts een deel van de stappen van een extern apparaat of andere app wordt overgedragen naar Well One.

Als je een iPhone 5S of nieuwer hebt, kun je ook rechtstreeks stappen tellen via de Apple Health-app (HealthKit), omdat de iPhone een ingebouwde stappentellerchip heeft.

Open nadat je Well One met je Apple Health-app hebt verbonden (zie hier de stapsgewijze handleiding) de Apple Health-app op je iPhone en volg de onderstaande stappen:

 • Selecteer ‘Sources’ (Bronnen)
 • Selecteer ‘Well One’
 • Ga naar het gedeelte ALLOW WELL ONE TO READ DATA (Well One toestaan gegevens te lezen) en activeer ‘Steps’ (Stappen).

Handmatig fitnessactiviteiten, stappen en slaapgegevens invoeren kan zowel in de mobiele app als in de webversie van Well One worden gedaan.

Volg de onderstaande stappen om handmatig een fitnessactiviteit toe te voegen:

Stap 1: Klik/tik op ‘Activiteit handmatig toevoegen’.

Stap 2: Zoek in de lijst van beschikbare fitnessactiviteiten naar de gewenste activiteit. Scroll/swipe hiervoor door de lijst of gebruik de zoekfunctionaliteit en tik/klik dan op de activiteit die je wilt selecteren.

Stap 3: Voer de vereiste gegevens in, zoals datum, tijd, duur en/of afstand, hoogteverschillen en hartslag (indien beschikbaar).

Stap 4: Je kunt een foto aan de training toevoegen door een nieuwe foto te maken of een foto uit de fotobibliotheek op je smartphone te uploaden.

Stap 5: Klik/tik op ‘Opslaan’. Deze knop wordt pas actief als er genoeg gegevens zijn om de activiteit op te slaan.

Volg de onderstaande stappen om handmatig lichaamswaarden toe te voegen:

Stap 1: Klik/tik op ‘Lichaamswaarden toevoegen’ in de mobiele app of op de website. Je wordt dan doorgestuurd naar het onderdeel Lichaam van de pagina ‘Ik’.

Stap 2: Klik/tik direct op de waarde die je wilt wijzigen. Het gegevensinvoerwiel (in de mobiele app) wordt dan geopend zodat je de gewenste gegevens kunt invoeren.

Volg de onderstaande stappen om handmatig slaapgegevens toe te voegen:

Stap 1: Klik/tik op ‘Slaap toevoegen’ in de mobiele app of de webversie van Well One.

Stap 2: Voer de benodigde gegevens in (datum, tijdsduur in bed, tijdsduur in slaap en het aantal keren dat je wakker werd). Deze vier gegevenspunten zijn minimaal nodig om de knop ‘Opslaan’ te activeren

Stap 3: Klik/tik op ‘Opslaan’. De handmatige invoer wordt dan geregistreerd en zichtbaar in het slaapdagboek onder ‘Ik’, ‘Levensstijl’ en ‘Slaap’.

Well One biedt je flexibiliteit in het registreren van je activiteiten en gezondheidsgegevens. Naast de rechtstreekse tracking van je activiteiten met de geïntegreerde tracker in de mobiele Well One-app (iPhone en Android), kun je ook veel externe apparaten en apps voor fitnesstracking met Well One verbinden. Het is ook mogelijk digitale weegschalen, bloeddrukmeters en hartslagbanden van derden met Well One te verbinden. Als je een applicatie of apparaat gebruikt dat momenteel niet met Well One kan worden verbonden, kun je je activiteiten in GPX-indeling importeren/exporteren via de webversie van Well One.

Alle verbindingen met apparaten en apps worden rechtstreeks in de mobiele Well One-app (iPhone en Android) of via de website www.welloneapp.com tot stand gebracht.

Well One is volledig compatibel met de Apple Health-app (HealthKit). Als je een iPhone 5S of nieuwer hebt, kun je je gezondheidsgegevens synchroniseren met Well One. Je bepaalt altijd zelf welke gegevens je met Well One wilt synchroniseren.

Klik hier om de stapsgewijze handleiding voor het verbinden van je Apple Health-app met Well One te openen.

Als je een iPhone hebt, kun je Siri gebruiken om Well One spraakgestuurde opdrachten te geven.

Je kunt je trainingen met je stem starten door Siri opdracht te geven te beginnen met lopen, hardlopen, fietsen enz.

Opdat Siri je opdracht begrijpt, moet je zeggen:

“Start NAAM ACTIVITEIT met Well One”, of

“Start NAAM ACTIVITEIT-training met Well One”.

Als je bijvoorbeeld zegt: “Start lopen met Well One”, dan opent Siri de Well One-app en begint onmiddellijk de registratie van je loopactiviteit. Je kunt Siri ook gebruiken als je al in de Well One-app bent.

De volgende activiteiten kunnen momenteel met Siri worden gestart: lopen, hardlopen, fietsen, mountainbiken, tennis, golf, yoga, aerobics, loopband- en fitnesstrainingen.

Verschillende aanbieders hebben verschillende benaderingen voor het verzenden van je gegevens naar Well One en veel aanbieders versturen geen historische gegevens.

Bij het grootste deel van de apparaten/apps van derden importeert Well One daarom je gegevens vanaf het moment dat je je apparaat of app aan Well One hebt gekoppeld. Voor sommige apparaten die de integratie van historische gegevens wel toestaan, integreert Well One de historische gegevens. Dit is het geval bij TomTom-apparaten (integratie van 30 dagen aan historische gegevens) en Garmin-apparaten (integratie van maximaal 100 items).

Well One kan worden gekoppeld aan veel populaire trackingapparaten en -apps van derden.

Het is belangrijk op te merken dat Well One uitsluitend basisgegevens zoals aantal stappen, hartslag enz. van de apparaten en apps van derden overneemt. De berekening van energiemodellen en verbrande calorieën wordt door Well One gedaan, omdat het voor Well One belangrijk is om je trainingen uit verschillende fitnesstrackingbronnen op een consistente manier te berekenen. Omdat aanbieders van trackingapparaten en -apps andere energiemodellen gebruiken, zijn er verschillen tussen hun gegevens en de gegevens die in Well One te zien zijn.

Er is geen wereldwijde norm voor de berekening van verbruikte energie bij een gegeven aantal stappen. De uiteenlopende bestaande modellen onderscheiden zich onder meer wat betreft de gebruikte inputgegevens en de kwaliteit van de resultaten. Eenvoudige modellen houden uitsluitend rekening met het aantal stappen, terwijl complexere modellen ook zaken als snelheid en route in aanmerking nemen.

Voor ons bij Well One is het belangrijk om de energieberekening rechtstreeks op ons platform te doen. We doen dit om de integriteit van de gezondheidsscore en van de uitdagingen die we op ons platform organiseren te waarborgen. Het zou ongunstig zijn om tracker X in plaats van tracker Y te gebruiken omdat het energiemodel van tracker X ‘royaler’ is in de energieberekening.

We werken energiemodellen ook regelmatig bij en kiezen steeds voor de meest accurate modellen.

Je kunt je geregistreerde training rechtstreeks wissen in de mobiele Well One-app (iPhone, Android) of via de website (www.welloneapp.com):

Mobiele Well One-app: Ik-> Levensstijl -> Activiteiten -> Tik op de specifieke training in ‘Mijn trainingen’ en kies ‘Verwijderen’/het prullenbakpictogram.

Via de website (na login): Ik-> Levensstijl -> Activiteiten -> Klik op de specifieke training in ‘Mijn trainingen’ en daarna op het prullenbakpictogram/’Verwijderen’.

Deze functionaliteit is uitsluitend beschikbaar op de website.

Als je trackingapparaten of applicaties gebruikt die momenteel niet aan Well One zijn gekoppeld, kun je de trackinggegevens in GPX-indeling importeren via de website.

Volg de onderstaande stappen om een trainingsactiviteit in GPX-indeling te importeren en uploaden:

Stap 1: Klik op ‘Uploaden van GPX’ op de website.

Stap 2: Kies de fitnessactiviteit waar het om gaat.

Stap 3: Selecteer daarna het GPX-bestand en upload dit.

Stap 4: Desgewenst kun je een foto toevoegen.

Stap 5: Klik op ‘Opslaan’ om het proces te voltooien.

Je kunt ook trackinggegevens vanuit Well One exporteren naar andere platforms. Ga hiervoor op de website naar de pagina met de details van de activiteit die je wilt exporteren en klik vervolgens rechts onderaan op de knop voor het exporteren van GPX.

De mobiele Well One-app is in de respectievelijke appstores voor de iPhone en voor Android-smartphones in 13 talen (Engels (VS), Engels (VK), Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Spaans, Braziliaans Portugees, Russisch, Koreaans, Japans en Chinees) verkrijgbaar.

Gebruikers van andere smartphones (bijv. Windows Phone, BlackBerry) kunnen Well One echter ook gebruiken via de website (www.welloneapp.com).

MET (Metabolic Equivalent of Task) is een maatstaf waarmee wordt ingeschat hoeveel energie een fysieke activiteit kost, onafhankelijk van je gewicht. Hierbij geldt: 1 MET = 1 kcal/kg/u. Dit wordt ook ‘genormaliseerde energie’ genoemd. Deze maatstaf is door Stanford University in Californië geïntroduceerd en wordt wereldwijd al meer dan 30 jaar gebruikt.

De in Well One gebruikte MET-waarden zijn gebaseerd op het door Stanford University ontwikkelde compendium van fysieke activiteiten:

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

De wetenschappelijke basis voor de voedingscoach-engine is het mediterrane dieet (MD). Er is een grote hoeveelheid overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de gezondheidsvoordelen van het MD ondersteunt. Volgen van het MD leidt tot een verbetering van risicofactoren zoals insulineresistentie, hoge bloeddruk en bloedsuiker of verlaagde bloedlipiden. Eten en drinken volgens het MD wordt ook geassocieerd met een vermindering van de morbiditeit en mortaliteit als gevolg van belangrijke chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, Alzheimer en Parkinson. Een ander voordeel van het MD is dat het gemakkelijk te volgen is. Het kan in alle westerse culturen worden toegepast. De meeste gerechten zijn gemakkelijk te bereiden en de ingrediënten zijn eenvoudig verkrijgbaar en betaalbaar. Bovendien is het MD steeds vaker te vinden in restaurants en cafés. Ten slotte is het MD niet alleen gezond, maar ook lekker, gevarieerd en aantrekkelijk. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt vormt het MD de basis voor een ideale benadering van gezond eten en drinken, en de kans is groot dat het op een duurzame manier zal worden gevolgd.

Het MD is gebaseerd op voedingsmiddelen die van oudsher in de mediterrane landen worden gegeten. Het MD is niettemin niet noodzakelijkerwijs beperkt tot die regio. Het principe van het MD is om vers, seizoensgebonden en minimaal bewerkt voedsel te gebruiken, een dieet te volgen dat meer op plantaardige dan op dierlijke producten is gebaseerd, en om gerechten op een gezonde manier te bereiden. Dit is in alle culturen haalbaar.

Je opent de live kaart door in het tabblad ‘Sociaal’ van de mobiele app op het kaartpictogram in de rechterbovenhoek te tikken. Op de website is de kaart direct onder de kop op het tabblad ‘Sociaal’ zichtbaar.

Als je vrienden momenteel live aan het sporten zijn met GPS, dan wordt dit met hun profielfoto getoond op de kaart. Je kunt op de profielfoto klikken voor meer informatie over de soort training waar ze mee bezig zijn en de duur ervan.

Je kunt ook direct op de trainingen van je vrienden reageren.

Op het dashboard op de pagina ‘Ik’ met de waarden van vandaag kun je zelf kiezen welke specifieke gegevens je op het hoofddashboard voor vandaag wilt zien.

Door op ‘Bewerken’ te tikken/klikken, kun je:

 • nieuwe gegevenstypen toevoegen door op ‘+ Toevoegen’ te tikken/klikken en uit de beschikbare gegevenstypen te kiezen wat jou interesseert;
 • een gegevenstype verwijderen door op het prullenbakpictogram te tikken/klikken; en
 • de volgorde van de gegevens wijzigen door er een ingedrukt te houden en vervolgens naar de juiste positie te verplaatsen.

De mobiele Well One-app (iPhone, Android) verbruikt batterijvermogen. Het batterijverbruik varieert naargelang de smartphone die je gebruikt en is afhankelijk van hoeveel andere applicaties, programma’s en diensten tegelijkertijd worden gebruikt.

Gemiddeld verbruikt Well One net zo veel stroom als elke andere applicatie. Als je de GPS-locatieservice doorlopend op de achtergrond gebruikt, kan de batterij van je smartphone eerder leeg raken. Zorg ervoor dat je de tracking van een fitnessactiviteit stopt zodra je hiermee klaar bent.

We raden je aan om je smartphone elke nacht op te laden en om openstaande apps en diensten die je niet gebruikt af te sluiten.

Interactie en sociale activiteiten

Well One heeft een programma van 5 stappen om aan de slag te gaan:

 • Eerste stappen op Well One (1/5): Een training registreren;
 • Eerste stappen op Well One (2/5): Een voedingsdoel activeren;
 • Eerste stappen op Well One (3/5): Enkele vragen (over je levensstijl) beantwoorden;
 • Eerste stappen op Well One (4/5): Vrienden vinden op Well One of ze uitnodigen; en
 • Eerste stappen op Well One (5/5): Deelnemen aan een uitdaging.

Momenteel zijn er binnen Well One 15 verschillende activiteitsdoelen, 18 verschillende voedingsdoelen en 3 algemene doelen beschikbaar. Activiteits- en voedingsdoelen kunnen je motiveren om een nieuwe routine op te bouwen, waarmee je je gezondheid en welbevinden kunt verbeteren.

Je kunt doelen via de mobiele app (iPhone, Android) of via de website (www.welloneapp.com) toevoegen door de onderstaande stappen te volgen:

Mobiele Well One-app: Tik op ‘Coach’ en vervolgens op ‘Doelen’ om naar de overzichtspagina voor doelen te gaan. De beschikbare doelen worden in een carrouselweergave getoond en je kunt naar links/rechts swipen om het doel te vinden dat je het interessantst vindt. Je kunt ook op ‘Well One Coach’, ‘Activiteitencoach’ of ‘Voedingscoach’ tikken om alle beschikbare doelen binnen de desbetreffende onderdelen te vinden. Tik op het doel waar je belangstelling voor hebt om naar de detailpagina voor dat doel te gaan en tik op ‘Doel toevoegen’ om het te activeren. 

Website (na inloggen): Klik op ‘Coach’ en vervolgens op ‘Doelstellingen’ om naar de overzichtspagina met doelen te gaan. De beschikbare doelen voor elk onderdeel (Well One-coach, Activiteitencoach, Voedingscoach) worden in een carrouselweergave getoond en je kunt op de links-/rechtsknoppen klikken om het doel te vinden dat je het interessantst vindt. Klik op het doel waar je belangstelling voor hebt om naar de detailpagina voor dat doel te gaan en klik op ‘Doel toevoegen’ om het te activeren.

Zodra je een doel hebt geactiveerd, wordt het getoond in de overzichtspagina voor doelen onder ‘Mijn doelen’.

Er kunnen per categorie maximaal 3 doelen tegelijk worden gekozen. Voordat je met een nieuw doel begint, moet je een ander actief doel voltooien (of verwijderen).

Je kunt via de mobiele app of via de website aan een Well One-uitdaging deelnemen door de onderstaande stappen te volgen:

Mobiele Well One-app: Tik op ‘Sociaal’ en daarna op ‘Uitdagingen’ om naar de overzichtspagina voor Well One-uitdagingen te gaan. Hier zie je de beschikbare uitdagingen (ingesteld door vrienden, Well One of de groepsbeheerder) in een carrouselweergave. Swipe naar links of rechts om de verschillende uitdagingen te bekijken en tik op de uitdaging die je interesseert om naar de detailpagina te gaan. Tik op ‘Accepteren’ om aan de uitdaging deel te nemen. Als het een teamuitdaging is, moet je ook op je team tikken in de lijst met teams.

Website (na inloggen): Klik op ‘Sociaal’ en daarna op ‘Uitdagingen’ om naar de overzichtspagina voor Well One-uitdagingen te gaan. Hier zie je de ‘Beschikbare uitdagingen’ (ingesteld door vrienden, Well One of de groepsbeheerder) in een carrouselweergave. Klik links of rechts om de verschillende uitdagingen te bekijken en klik vervolgens op de uitdaging die je interesseert om naar de detailpagina te gaan. Klik op ‘Word lid van challenge’ om aan de uitdaging deel te nemen. Als het een teamuitdaging is, moet je eerst op je team klikken in de lijst met teams, en vervolgens bevestigen door op ‘Deelnemen aan uitdaging’ te klikken.

Uitdagingen kunnen rechtstreeks worden ingesteld in de mobiele Well One-app (iPhone, Android) of via de website (https://www.welloneapp.com):

 • Mobiele Well One-app: Sociaal -> Uitdagingen -> Tik op de knop ‘+’ en volg de stappen van het proces om een uitdaging te maken.
 • Website (na inloggen): Sociaal -> Uitdagingen -> Klik op ‘Maak een nieuwe uitdaging’ en volg de stappen van het proces om een uitdaging te maken.

Vrienden die zich al bij Well One hebben aangemeld, vind je in de gebruikerslijst, zowel op de website als in de mobiele apps. Alle aangemelde gebruikers staan hier vermeld met hun naam en hun profielfoto.

Volg de onderstaande stappen om een vriend/vriendin te zoeken op Well One en hem/haar een vriendschapsverzoek te sturen:

Stap 1: Klik/tik in het gedeelte ‘Vrienden’ op ‘Zoek in de gebruikerslijst’.

Stap 2: Voer de voornaam, achternaam of het e-mailadres van de vriend/vriendin in en klik/tik op Enter om de zoekactie te starten.

Stap 3: Klik/tik op de naam van de vriend/vriendin om toegang te krijgen tot zijn/haar pagina. Als deze persoon zijn/haar gegevens niet openbaar deelt, kan de pagina leeg zijn.

Stap 4: Stuur een vriendschapsverzoek door op ‘Vriend toevoegen’ te klikken/tikken. Zodra de persoon de vriendschapsuitnodiging accepteert, krijg je daarvan een melding.

Prestaties zijn een manier om Well One-gebruikers spelenderwijs te motiveren. Je kunt momenteel 216 prestaties in verschillende categorieën verdienen. Prestaties worden automatisch voor je geactiveerd en ze beginnen op een laag niveau. Zodra je bijvoorbeeld ‘Fietsen: 100 km’ hebt bereikt, wordt de volgende prestatie in dezelfde reeks, bijvoorbeeld ‘Fietsen: 500 km’, automatisch geactiveerd.

In de mobiele app en op de website kun je prestaties raadplegen door op ‘Prestaties’ te klikken. Elke prestatiecategorie is ingedeeld in ‘Aankomende prestaties’ en ‘Behaalde prestaties’.

Om de huidige status en de voortgang op weg naar een prestatie te raadplegen, kun je op de specifieke prestatie klikken en je voortgang bekijken.

Behaalde prestaties worden via de newsfeed op Well One onder ‘Coach’ gecommuniceerd.

Je kunt punten krijgen als je teamuitdagingen wint, individuele uitdagingen volbrengt, en soms ook als je enkel aan uitdagingen meedoet. Deze punten kun je inwisselen in de beloningswinkel of je kunt er erkenning van je werkgever voor krijgen (let wel: punten en de Well One-beloningswinkel zijn niet standaard beschikbaar).

Well One heeft een eigen punten- en beloningssysteem binnen het platform, om je te helpen gezond te leven en om vooruitgang en succes te belonen en te erkennen.

Je kunt punten verdienen door verschillende activiteiten op Well One te voltooien. Met de volgende activiteiten worden punten verdiend:

 • Doelen stellen
 • Tracking van levensstijlactiviteiten zoals beweging, slaap en stress
 • Beantwoorden van vragen over levensstijl of het geven van informatie over bloedwaarden en eetgewoonten
 • Deelnemen aan sociale activiteiten zoals uitdagingen
 • Registratie van gerealiseerde doelstellingen

Je kunt punten inwisselen voor diverse beloningen in de Well One-beloningswinkel. De Well One-beloningswinkel biedt een catalogus met meer dan 400 producten waaruit je kunt kiezen. Ons uitgebreide assortiment omvat elektronica, gezondheids- en schoonheidsproducten, speelgoed en nog veel meer. Behalve voor goederen kun je punten ook inwisselen voor cadeaubonnen en donaties aan goede doelen.

De Well One-punten zijn alleen ter motivatie en beloning en moeten niet worden verward met de gezondheidsscore van Well One, de realtime indicator van je gezondheid en welzijn.

Als je op vakantie bent of ziek bent, kun je het aantal meldingen dat je ontvangt in de Coach-instellingen aanpassen.

Je kunt de Coach-instellingen selecteren in de rechterbovenhoek van de Coach-pagina in de mobiele app.

Binnen de Coach-instellingen kun je voorkeuren opgeven voor de aspecten die jou interesseren (beweging, voeding, algemene onderwerpen, sociale meldingen), evenals de interactiefrequentie met de Well One-coach over deze onderwerpen. Beweeg de schuif gewoon naar rechts of links voor meer of minder interactie.

Beveiliging en aanmaken/verwijderen van account

STAP 1 Meld je aan

Je ontvangt een uitnodigingsmail met een persoonlijke inschrijvingscode en een QR-code, plus instructies over hoe je het aanmeldingsproces start. Volg de snelle en eenvoudige aanmeldingsstappen om je eerste persoonlijke gezondheidsscore te ontvangen.

Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt bij het aanmelden.

STAP 2 Download de app

Je vindt de Well One-app in de Apple App Store of via Google Play in Android.

App Store

Google Play

STAP 3 Registreer je activiteiten

Registreer je activiteiten automatisch of handmatig. Je kunt andere populaire wearables en fitnesstrackers met Well One verbinden.

STAP 4 Krijg tips van de Well One-coach

Doe je voordeel met je persoonlijke Well One-coach, die je waardevolle tips geeft om je gezonder en gelukkiger te voelen en je financiële zorgen te verminderen.

De enige gegevens die kunnen worden gedeeld, zijn de volgende:

 • Gezondheidsscore
 • Trainingen
 • Behaalde prestaties
 • Gevoelige persoonlijke gegevens zoals gewicht, leeftijd of bloeddruk zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers.

Je hebt de volgende opties voor het delen van je gegevens:

 • Vrienden: Je vrienden kunnen de hierboven beschreven gegevens zien.
 • Geen: Alleen jij kunt de hierboven beschreven gegevens zien.

Je kunt je privacyinstellingen wijzigen in de mobiele Well One-app (iPhone, Android) of via de website (www.welloneapp.com).

Mobiele Well One-app: Tik op ‘Ik’ en vervolgens op het tandwielpictogram rechtsboven om naar de instellingen te gaan. Kies ‘Platform’ en daarna ‘Privacy- en beveiligingsinstellingen’ om je privacyinstellingen te wijzigen.

Website (na inloggen): Klik op het tandwielpictogram rechtsboven om naar de instellingen te gaan. Kies ‘Privacyinstellingen’ om je privacyinstellingen te wijzigen.

Zodra je je account hebt gemaakt bij Well One kun je in de privacyinstellingen bepalen welke gegevens je wilt delen. Je kunt je account ook verwijderen als je wilt. Well One heeft een uitgebreid privacybeleid waarin we gedetailleerd toelichten hoe we je gegevens gebruiken. Well One verkoopt je gegevens en profiel niet voor reclamedoeleinden en deelt je persoonlijke gegevens niet met je werkgever.

Gegevensbeveiliging:

Je gegevens op Well One worden streng beveiligd. Well One slaat je gegevens op in datacenters in de EER en gebruikt geavanceerde meerlaagse beveiligingsmethoden. Deze methoden stemmen overeen met aanbevolen werkwijzen en omvatten zowel fysieke als logische beveiliging, zoals toegangsbeheer, versleuteling en gegevensscheiding.

Privacy van gegevens:

Well One houdt zich aan wetten voor gegevensbescherming en privacy. Als gebruiker bepaal je zelf wat je wilt delen en wat je privé wilt houden. Well One verkoopt je persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze ook niet voor gerichte advertenties. We hebben een uitgebreid privacybeleid dat in detail uiteenzet hoe we je gegevens gebruiken om je gezondheidsscore en je financiële score te berekenen.

Alle geregistreerde gebruikers van Well One worden getoond met hun naam en profielfoto (indien toegevoegd).

Voor alle andere gegevenspunten bepaal je zelf welke gegevens toegankelijk zijn voor anderen. Je kunt de privacyinstellingen van je account op elk moment wijzigen en op die manier bepalen wie welke gegevens kan zien. De enige soorten gegevens die kunnen worden gedeeld zijn de volgende: Gezondheidsscore, financiële score, trainingen en behaalde prestaties. Gevoelige persoonlijke gegevens zoals gewicht, leeftijd of bloeddruk zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers.

Je hebt de volgende opties voor het delen van je gegevens:

 • Vrienden: Je vrienden kunnen de hierboven beschreven gegevens zien.
 • Geen: Alleen jij kunt de hierboven beschreven gegevens zien.

Als je je wachtwoord bent vergeten, klik je op de link ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina, hetzij in de app of op de website, en volg je de onderstaande stappen:

Stap 1: Je wordt naar een webpagina omgeleid waar je wordt gevraagd om het e-mailadres in te voeren dat je voor Well One gebruikt.

Stap 2: Well One stuurt je een e-mail met een link om aan te tikken/klikken.

Stap 3: Je wordt doorgestuurd naar een webpagina waar je een nieuw wachtwoord kunt instellen, wat je vervolgens bevestigt door op de knop ‘Wijzig wachtwoord’ te tikken/klikken.

Daarna kun je teruggaan naar de inlogpagina en inloggen met het e-mailadres en het nieuwe wachtwoord om weer toegang te krijgen tot het Well One-platform.

Je hebt de controle over je gegevens en je kunt je account verwijderen door de volgende stappen te volgen:

 • Mobiele Well One-app (iPhone, Android): Ik -> Instellingen -> Platform -> scroll naar beneden en tik op ‘Account verwijderen’
 • Op de website welloneapp.com na het inloggen: Instellingen -> scroll naar beneden en klik op ‘Account verwijderen’

Je moet je wachtwoord invoeren om de verwijdering van je account te bevestigen. Na deze bevestiging wordt je account onmiddellijk gedeactiveerd en zijn je gegevens niet meer zichtbaar. Well One bewaart je gegevens nog 30 dagen, voor het geval dat je van mening verandert en je account opnieuw wilt activeren. Na 30 dagen wordt je account permanent gewist.

Mail of neem contact op met de HR-contactpersoon van je bedrijf. Als je je account minder dan 30 dagen geleden hebt verwijderd, moet het mogelijk zijn om je oorspronkelijke account te herstellen. Als dat niet kan, krijg je een uitnodigingsmail waarmee je een nieuw account kunt maken.

In de profielinstellingen kun je de volgende informatie opvragen en bewerken:

 • Profiel- en achtergrondfoto’s: Je kunt zowel een profielfoto als een achtergrondfoto toevoegen om je profielpagina te personaliseren.
 • Profielbeschrijving: Je kunt een beschrijving over jezelf toevoegen.
 • Links naar sociale media en blogs: Je kunt links naar je sociale media of blogpagina’s toevoegen, zodat ze op je profielpagina verschijnen.
 • E-mail: Je kunt je e-mailadres wijzigen.
 • Als een van de vooraf ingevulde gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum enz.) niet klopt, geef dit dan door aan je werkgever.

Je kunt de instellingen voor pushmeldingen regelen via je telefooninstellingen: Instellingen > Meldingen > Well One > Meldingen toestaan

Stuur een e-mail naar [email protected].

Houd er rekening mee dat ondersteuning alleen beschikbaar is in de volgende talen: Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Pools en Braziliaans Portugees.

Informatie over de Well One-beloningswinkel

Je kunt alle beschikbare beloningen bekijken door te bladeren in de Well One-beloningswinkel. Zodra je hebt besloten welke beloning je wilt bestellen, voeg je deze aan je winkelwagen toe. Klik vervolgens op de knop ‘Winkelwagen controleren en afrekenen’ en selecteer of je wilt betalen met alleen je Well One-punten, of met een combinatie van punten en geld (waar deze optie beschikbaar is). Nadat je de leverings- en betalingsgegevens hebt ingevuld, klik je op de knop ‘Afrekenen’ om je bestelling in te dienen. Je bestelling wordt vervolgens verwerkt en verzonden.

Je kunt de status van je bestellingen controleren op het tabblad ‘Mijn transacties’ van je Well One-beloningswinkelaccount. Na het inloggen klik je op ‘Mijn profiel’ en vervolgens op ‘Mijn beloningen’, waar je het tabblad ‘Mijn transacties’ vindt.

Door de verscheidenheid aan beloningen in de Well One-beloningswinkel kunnen het leveringsbeleid en de leveringsvoorwaarden per beloning verschillen. Je kunt het specifieke beleid bekijken onder het kopje ‘Gegevens van verkoper’ voor de betreffende partner en je kunt hier ook de ‘Regels en beperkingen’ voor elke beloning bekijken. Houd er rekening mee dat aan de levering van bepaalde beloningen douanekosten, btw of andere kosten verbonden kunnen zijn, afhankelijk van de bestemming van de verzending en de douaneautoriteiten van het land van bestemming. Het kan zijn dat leden deze kosten moeten betalen om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

Je kunt Mastercard of Visa gebruiken voor alle bestellingen bij de Well One-beloningswinkel die je met een combinatie van punten en geld betaalt. Wij gebruiken 3-D Secure (d.w.z. geverifieerd door Visa, Mastercard SecureCode) van onze Wirecard-betalingsgateway om je online betaling te verwerken. Dit helpt om fraude te verminderen, door het toevoegen van een extra beveiligingslaag voor online transacties.

Je kunt voor beloningen betalen met Well One-punten, en bij sommige beloningen heb je de optie om te betalen met een combinatie van Well One-punten en geld. Geldbetalingen worden verwerkt in de valuta van je land en dienovereenkomstig op je betaalkaart in rekening gebracht.

Je ontvangt direct na het plaatsen van de beloningsbestelling een orderbevestiging via e-mail. Controleer je inbox en zo nodig de map met spam. Controleer de inhoud van je bestelling en ga na of het bezorgadres volledig en correct is. De geschatte levertijd kan per beloning verschillen en is voor elke beloning afzonderlijk zichtbaar op de e-mail met de orderbevestiging en op de pagina met bestelinformatie (in ‘Mijn bestelgeschiedenis’ in de Well One-beloningswinkel).
Als je een fout in de e-mail met de orderbevestiging opmerkt of als je vragen hebt over de levering van je beloning, neem dan direct contact op met de verkoper.

Je vindt de status van je bestelling op de pagina Mijn bestelgeschiedenis in de Well One-beloningswinkel.

Ja, geschenken aan iemand anders zijn toegestaan, maar alleen voor levering binnen het land waar je zelf momenteel woont. Voor elke bestelling kun je een ander adres gebruiken, maar alle beloningen in dezelfde winkelwagen/beloningsbestelling zijn gekoppeld aan één uniek adres.

Retailprijzen en puntenprijzen voor beloningen die in de Well One-beloningswinkel worden aangeboden kunnen variëren, afhankelijk van de locatie van de verkoper. Alle prijzen van beloningen worden dagelijks berekend en zijn afhankelijk van de respectievelijke valutakoersen (verstrekt door www.xe.com).

Nee. De e-mail met de orderbevestiging dient als factuur voor aankopen bij de Well One-beloningswinkel.

Je vindt de Algemene voorwaarden van de Well One-beloningswinkel in de voettekst op de website van de Well One-beloningswinkel. Aanvullende voorwaarden voor een beloning kunnen worden weergegeven onder ‘Aanvullende informatie’ op de pagina ‘Gegevens van beloning’ en de pagina ‘Gegevens van verkoper’.

Vouchers en cadeaubonnen (elektronisch of op papier) die zijn gekocht in de Well One-beloningswinkel zijn niet vervangbaar als ze kwijtgeraakt, gestolen, vernietigd of verlopen zijn.

Over het algemeen kun je een eenmaal geplaatste beloningsbestelling niet annuleren. Het annuleringsbeleid kan echter per verkoper verschillen en er kunnen beloningsspecifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als je vragen hebt, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende verkoper onder vermelding van het nummer dat in je e-mail met de orderbevestiging staat. Als een beloningsannulering mogelijk is, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper om je bestelling te annuleren. Je punten worden dan teruggezet naar je Well One-account en als je ook geld hebt betaald, wordt het betaalde bedrag teruggestort op je betaalkaart. Houd er rekening mee dat bestellingen/inlossingen van vouchers niet kunnen worden geannuleerd als ze eenmaal zijn geplaatst en dat vouchers niet kunnen worden vervangen zijn als ze verlopen, kwijtgeraakt, gestolen of vernietigd zijn.

Alle punten die niet zijn ingewisseld in de beloningswinkel op de datum van verhuizing naar een nieuw land, zoals voorzien door je werkgever, gaan verloren en je saldo wordt teruggezet naar nul. Zorg er dus voor dat je alle punten voor deze datum uitgeeft.

Alle punten die niet zijn ingewisseld in de beloningswinkel op de datum waarop je het bedrijf verlaat, gaan verloren. Zorg er dus voor dat je alle punten voor deze datum uitgeeft.

Als je account wordt verwijderd, verlies je alle niet-bestede punten. Als je je account per ongeluk verwijdert en ons binnen 30 dagen op de hoogte stelt, kunnen we je account en je punten mogelijk nog herstellen.

Klik hier om je vraag te stellen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.