Jak połączyć aplikację Health firmy Apple z Well One

Serwis Well One obsługuje teraz platformę HealthKit, dzięki czemu możesz zsynchronizować z nim aplikację Zdrowie (Apple Health), aby przenieść wybrane kategorie danych zdrowotnych w niecałe pięć minut. Wykonaj poniższe instrukcje, aby zsynchronizować aplikację Zdrowie z serwisem Well One:

  1. Jeśli korzystasz z serwisu Well One po raz pierwszy, po zalogowaniu się i otwarciu aplikacji Well One zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. Kliknij OK, aby zezwolić na synchronizację danych między serwisem Well One i aplikacją Zdrowie. Jeśli komunikat informacyjny nie zostanie wyświetlony, kliknij Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje do monitorowania, a następnie przewiń ekran w dół i wybierz kolejno HealthKit > Połącz.</em”/wp-content/uploads/2019/03/apple-health-kit-connect.png” alt=”Łączenie z pakietem Zdrowie” /> Dodawanie urządzeń monitorujących
    1. Nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Zdrowie. Z jej poziomu możesz uzyskać dostęp do swoich danych zdrowotnych. Przypominamy, że możesz zezwolić na synchronizację wszystkich kategorii danych zdrowotnych, klikając opcję Włącz wszystkie kategorie lub wybierając tylko niektóre z nich (np. liczbę kroków, wskaźnik BMI, dystans pokonany na rowerze itp.). Pamiętaj też, że aplikacja Well One obsługuje eksport (ZEZWÓL WELL ONE NA ZAPISYWANIE DANYCH) i import (ZEZWÓL WELL ONE NA ODCZYTYWANIE DANYCH) danych do/z aplikacji Zdrowie.
    2. Możesz zmienić ustawienia oraz poziom dostępu do danych zdrowotnych w aplikacji Zdrowie w dowolnym momencie. Wykonaj następujące czynności: Otwórz aplikację Zdrowie i wybierz Źródła, a następnie wybierz Well One i aktywuj lub dezaktywuj kategorie danych, które chcesz zsynchronizować z aplikacją Well One. Możesz także wyłączyć dostęp bezpośrednio w aplikacji Zdrowie.

    Synchronizacja liczby kroków z aplikacją Well One:

    Jeśli masz telefon iPhone 5S lub nowszy, możesz sprawdzać liczbę kroków na bieżąco bezpośrednio w platformie Apple HealthKit / aplikacji Zdrowie, ponieważ telefon iPhone ma wbudowany krokomierz (chip M7/M8). Po połączeniu aplikacji Well One z aplikacją Zdrowie (patrz sekcja wyżej), otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone, kliknij Źródła, wybierz Well One i przejdź do sekcji ZEZWÓL WELL ONE NA ODCZYTYWANIE DANYCH) i aktywuj Kroki. Jeśli korzystałeś(aś) z wersji aplikacji Well One starszej niż bieżąca i monitorowałeś(aś) w niej liczbę kroków na telefonie iPhone, musisz reaktywować funkcję liczenia kroków w aplikacji Zdrowie, aby dalej korzystać z tej funkcji.