Połączenie serwisu Strava z Well One

Możesz zsynchronizować swoje urządzenie Strava z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji urządzenia Strava z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Strava za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Następnie wybierz opcję Zaloguj się. Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij pozycję Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące. Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby nawiązać połączenie z urządzeniem Strava, kliknij opcję Strava. Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Strava. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Strava

(6) Proces łączenia z aplikacją Strava

Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania do serwisu Strava. Wprowadź adres e-mail i hasło użytkownika konta Strava, a następnie kliknij Zaloguj się. Jeśli adres e-mail i hasło będą prawidłowe, automatycznie wrócisz do aplikacji Well One.

(8) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Strava znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Po ponownym kliknięciu opcji Strava i przejściu do ekranu szczegółów Strava można wybrać dane do transferu do serwisu Well One.

B) Synchronizacja urządzenia Strava za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania. Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Strava, kliknij opcję Strava, aby wyświetlić ekran szczegółów Strava w serwisie Well One. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Strava. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Strava

(5) Proces łączenia z aplikacją Strava

Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę internetową Strava, gdzie należy wprowadzić swój adres e-mail i hasło użytkownika konta Strava, a następnie kliknąć Zaloguj się. Następnie należy autoryzować połączenie między Strava a Well One. W tym celu kliknij opcję Autoryzuj. (Autoryzacja jest warunkiem koniecznym do nawiązania połączenia) Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Strava. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Strava przy użyciu adresu e-mail i hasła. Po autoryzowaniu połączenia wrócisz automatycznie do aplikacji Well One.

(6) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Strava znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Jeśli klikniesz ponownie opcję Strava, zobaczysz przycisk Synchronizuj dane pozwalający zaktualizować dane.