Połączenie serwisu Endomondo z Well One

Uwolnij endorfiny Możesz teraz zsynchronizować swoją aplikację Endomondo z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji aplikacji Endomondo z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) oraz strony internetowej (B).

A) Synchronizacja aplikacji Endomondo za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Następnie wybierz opcję Zaloguj się. Twój identyfikator

3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące. Twój identyfikator

4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby zsynchronizować dane z aplikacją Endomondo, kliknij opcję Endomondo. Urządzenia monitorujące

5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Endomondo. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Endomondo

6) Proces łączenia z serwisem Endomondo

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Endomondo. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Endomondo przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Logowanie od serwisu Endomondo
Logowanie od serwisu Endomondo przez Facebook

7) Proces łączenia z serwisem Endomondo

Aby zsynchronizować konto w serwisie Endomondo z kontem w serwisie Well One, musisz zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, klikając opcję Autoryzuj aplikację znajdującą się pod ikoną Well One.

8) Proces łączenia z serwisem Endomondo

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Endomondo znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Test połączenia

B) Synchronizacja aplikacji Endomondo za pośrednictwem strony internetowej Well One

1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania. Logowanie do serwisu Well One

2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Jeśli Twoje urządzenie ma mały ekran, przewiń zawartość w dół, aby wyświetlić tę opcję. Dodaj urządzenia monitorujące

3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby zsynchronizować dane z aplikacją Endomondo, kliknij opcję Endomondo. Ekran dodawania urządzeń

4) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Endomondo. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Inicjowanie połączenia

5) Proces łączenia z serwisem Endomondo

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Endomondo. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Endomondo przy użyciu adresu e-mail i hasła. Logowanie przez Facebooka

6) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zsynchronizować konto w serwisie Endomondo z kontem w serwisie Well One, musisz zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, klikając opcję Autoryzuj aplikację znajdującą się pod ikoną Well One.

7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Endomondo znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Dodawanie urządzeń