Połączenie aplikacji Runkeeper z Well One

Możesz zsynchronizować swoją aplikację Runkeeper z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradnika „krok po kroku” poświęconego synchronizacji aplikacji Runkeeper z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja aplikacji Runkeeper za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz aplikacja Runkeeper. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące.

Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z aplikacją Runkeeper, wybierz Runkeeper.

Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Runkeeper. Dodaj adres e-mail używany do logowania do aplikacji Runkeeper i kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Inicjowanie połączenia z Runkeeper

(6) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zsynchronizować aplikację Runkeeper z aplikacją Well One, musisz zezwolić na połączenie aplikacji z serwisem Well One, klikając opcję Zezwól.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Runkeeper znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.

B) Synchronizacja aplikacji Runkeeper za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania.

Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące.

Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć z aplikacją Runkeeper, wybierz Runkeeper.

Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Runkeeper. Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Runkeeper i kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Inicjowanie połączenia z Runkeeper

(5) Proces łączenia z aplikacją Runkeeper

W przeglądarce zostanie automatycznie otwarte nowe okno. Aby zsynchronizować aplikację Runkeeper z aplikacją Well One, musisz zezwolić na połączenie urządzenia z serwisem Well One, klikając opcję Zezwól.

(6) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok aplikacji Runkeeper znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.