Połączenie aplikacji firmy Withings z Well One

Możesz zsynchronizować swoje opaski, wagi i pulsometry Withings z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej „https://www.welloneapp.com”>www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji urządzeń Withings z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Withings za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące.

Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z urządzeniem Withings, wybierz Withings.

Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Withings. Kliknij opcję Przejdź na stronę firmy, aby nawiązać połączenie.

(6) Proces łączenia z serwisem Withings

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Withings. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Withings przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Zezwól po wyświetleniu monitu.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Withings znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.

Po ponownym kliknięciu opcji Withings i przejściu do ekranu szczegółów Withings można wybrać dane do transferu do serwisu Well One.

Testowanie połączeń

B) Synchronizacja urządzenia Withings za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania.

Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące.

Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Withings, kliknij opcję Withings, aby wyświetlić ekran szczegółów Withings w serwisie Well One. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Withings. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

(5) Proces łączenia z serwisem Withings

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Withings. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Withings przy użyciu adresu e-mail i hasła.

(6) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Zezwól po wyświetleniu monitu.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Withings znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.

Po ponownym kliknięciu opcji Withings i przejściu do ekranu szczegółów Withings można wybrać dane do transferu do serwisu Well One. Po zapisaniu ustawień połączenie zostanie potwierdzone