Połączenie aplikacji firmy Suunto z Well One

Możesz teraz zsynchronizować swoje urządzenie Suunto z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji urządzenia Suunto za pośrednictwem aplikacji mobilnej (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Suunto (Movescount) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące.

Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z urządzeniem Suunto, wybierz Suunto (Movescount).

Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Suunto. Kliknij opcję Przejdź na stronę firmy, aby nawiązać połączenie.

Inicjowanie połączenia z Suunto

(6) Proces łączenia z serwisem Suunto (Movescount)

W przeglądarce zostanie automatycznie otwarte nowe okno logowania do serwisu Suunto. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Suunto przy użyciu adresu e-mail i hasła.

(7) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zsynchronizować aplikację Suunto (Movescount) z aplikacją Well One, musisz zezwolić na połączenie urządzenia z serwisem Well One, klikając opcję Zezwól. Następnie wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Suunto i kliknij Zainicjuj połączenie.

B) Synchronizacja urządzenia Suunto (Movescount) za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania.

Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące.

Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z urządzeniem Suunto (Movescount), wybierz Suunto (Movescount).

Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Suunto (Movescount). Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Inicjowanie połączenia z Suunto

(5) Proces łączenia z serwisem Suunto (Movescount)

W przeglądarce zostanie automatycznie otwarte nowe okno Movescount. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Movescount przy użyciu adresu e-mail i hasła.

(6) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zsynchronizować aplikację Suunto (Movescount) z aplikacją Well One, musisz zezwolić na połączenie urządzenia z serwisem Well One, klikając opcję Zezwól.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok aplikacji Suunto (Movescount) znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.