Połączenie aplikacji firmy Polar z Well One

Możesz teraz zsynchronizować swoje urządzenie Polar z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradnika „krok po kroku” poświęconego synchronizacji urządzenia Polar za pośrednictwem aplikacji mobilnej (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Polar za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Kliknij opcję Zaloguj się. Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij pozycję Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące. Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby nawiązać połączenie z urządzeniem Polar, kliknij opcję Polar. Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Polar. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail powiązanego z Polar Flow lub Polar Personal Trainer. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Polar

(6) Proces łączenia z serwisem Polar

Well One automatycznie otworzy nową stronę (jeśli tak się nie stanie, wróć do ekranu z listą obsługiwanych urządzeń/aplikacji i wybierz Polar ponownie). Kliknij Przejdź do strony firmowej, aby zaakceptować połączenie. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Polar, gdzie w skrzynce odbiorczej Polar znajdziesz zaproszenie od Well One. Kliknij Akceptuj, aby zezwolić na synchronizację danych między Polar i Well One. Następnie należy zamknąć przeglądarkę i wrócić do aplikacji Well One. W aplikacji Well One kliknij Dokończ połączenie, aby dokończyć proces.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Polar znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Kliknij Polar, aby przejść do ekranu szczegółów Polar, a następnie wybierz dane do transferu. Kliknij Zapisz ustawienia, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia. Testowanie połączenia

B) Synchronizacja urządzenia Polar za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania. Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z urządzeniem Polar, kliknij pozycję Polar.. Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Polar. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Polar

(5) Proces łączenia z serwisem Polar

Aby nawiązać połączenie między Polar i Well One, musisz zaakceptować połączenie na stronie internetowej Polar. W tym celu kliknij opcję Autoryzuj. Nastąpi przekierowanie na stronę Polar, gdzie w skrzynce odbiorczej znajdziesz zaproszenie od Well One. Kliknij Wyświetl zaproszenie. Kliknij Akceptuj, aby zezwolić na synchronizację między Polar i Well One. Następnie wróć na stronę Well One i kliknij opcję Dokończ, aby dokończyć proces łączenia.

(6) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Polar znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Pomyślne połączenie Jeśli klikniesz Polar ponownie, znajdziesz przycisk Synchronizuj dane pozwalający zaktualizować dane. Uwaga:

  • Synchronizowanie danych dotyczących snu między Polar i Well One jest niemożliwe.
  • Można synchronizować jedynie dane dotyczące biegania, jazdy na rowerze i innych aktywności w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu (bez GPS) monitorowanych automatycznie na urządzeniu Polar. Aktywności monitorowanych ręcznie przy użyciu Polar Personal Trainer lub Polar Flow nie można synchronizować z Well One.
  • Przed synchronizacją danych z Well One w pierwszej kolejności zsynchronizuj urządzenie Polar z aplikacją Flow lub Personal Trainer.