Połączenie aplikacji firmy Garmin z Well One

Możesz zsynchronizować swoje urządzenie Garmin z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji urządzenia Garmin z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) lub strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Garmin za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Kliknij opcję Zaloguj się. Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym kliknij pozycję Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące. Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Garmin, kliknij pozycję Garmin.. Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Garmin. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Garmin

(6) Proces łączenia z serwisem Garmin

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Garmin. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Garmin przy użyciu adresu e-mail i hasła. Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Zezwól po wyświetleniu monitu.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Garmin znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Po ponownym kliknięciu opcji Garmin i przejściu do ekranu szczegółów Garmin można wybrać dane do transferu do serwisu Well One.

B) Synchronizacja urządzenia Garmin za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania. Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Garmin, kliknij opcję Garmin, aby wyświetlić ekran szczegółów Garmin w serwisie Well One. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów Garmin. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Garmin

(5) Proces łączenia z serwisem Garmin

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Garmin. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Garmin przy użyciu adresu e-mail i hasła.

(6) Autoryzowanie połączenia z serwisem Well One

Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Zezwól po wyświetleniu monitu.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Garmin znajduje się niebieski symbol zaznaczenia.