Połączenie aplikacji firmy Fitbit z Well One

Możesz teraz zsynchronizować swoje urządzenie(a) Fitbit z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.). Skorzystaj z poradników „krok po kroku” poświęconych synchronizacji urządzenia Fitbit z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One (A) oraz strony internetowej (B).

A) Synchronizacja urządzenia Fitbit za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

W Twoim smartfonie musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Well One dla systemu iOS lub Android oraz przeglądarka internetowa. Smartfon musi mieć łączność z Internetem.

(2) Logowanie do aplikacji Well One

W pierwszej kolejności (przy założeniu, że aplikacja jest już zainstalowana) musisz zalogować się do aplikacji Well One przy użyciu adresu e-mail i hasła. Kliknij opcję Zaloguj się. Twoja tożsamość

(3) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

W menu głównym aplikacji kliknij pozycję Monitorowanie, a następnie Urządzenia/aplikacje monitorujące. Monitorowanie

(4) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Fitbit, kliknij pozycję Fitbit.. Dodawanie urządzeń

(5) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Fitbit. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Fitbit

6) Proces łączenia z serwisem Fitbit

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Fitbit. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Fitbit przy użyciu adresu e-mail i hasła. Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Potwierdź/Zezwól po wyświetleniu monitu.

(7) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Fitbit znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Kliknij Fitbit, aby przejść do ekranu szczegółów Fitbit, a następnie wybierz dane do transferu. Kliknij Zapisz ustawienia, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia. Dodawanie urządzeń monitorujących

B) Synchronizacja urządzenia Fitbit za pośrednictwem strony internetowej Well One

(1) Zaloguj się do serwisu Well One pod adresem www.welloneapp.com

Otwórz stronę www.welloneapp.com w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie (np. Windows Phone, BlackBerry itp.), a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło na ekranie logowania. Logowanie do serwisu Well One

(2) Ekran połączeń – Urządzenia/aplikacje monitorujące

Po zalogowaniu się kliknij Monitorowanie, a następnie Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Dodawanie monitorowania na stronie internetowej

(3) Przegląd dostępnych urządzeń/aplikacji

Aby połączyć się z serwisem Fitbit, kliknij pozycję Fitbit.. Dodawanie urządzeń monitorujących

(4) Inicjowanie połączenia

W aplikacji Well One zostanie wyświetlony ekran szczegółów Fitbit. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie. Połączenie z serwisem Fitbit

5) Proces łączenia z serwisem Fitbit

Zostanie wyświetlony nowy ekran logowania do serwisu Fitbit. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Fitbit przy użyciu adresu e-mail i hasła. Aby zezwolić na połączenie konta z serwisem Well One, kliknij Potwierdź/Zezwól po wyświetleniu monitu.

(6) Sprawdzanie, czy połączenie zostało nawiązane

Aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie -> Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo Fitbit znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Kliknij Fitbit, aby przejść do ekranu szczegółów Fitbit, a następnie wybierz dane do transferu. Kliknij Zapisz ustawienia, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia.