Jak połączyć aplikację firmy TomTom (MySports) z Well One

Możesz zsynchronizować swoje urządzenie TomTom z serwisem Well One za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One lub strony internetowej www.welloneapp.com dla komputerów, tabletów i smartfonów (np. Windows Phone, BlackBerry itp.).

A) Synchronizacja urządzenia TomTom (MySports) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Well One

(1) Konfiguracja podstawowa

Aby połączyć urządzenie TomTom za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wykonaj następujące czynności:

1) Otwórz aplikację Well One i w menu głównym kliknij opcję Monitorowanie.
Kliknij Urządzenia/aplikacje monitorujące.

Monitorowanie

2) Zostaną wyświetlone urządzenia i aplikacje obsługiwane przez Well One.
Z listy obsługiwanych urządzeń i aplikacji wybierz pozycję TomTom.

Dodawanie urządzeń monitorujących

3) Zostanie wyświetlony ekran szczegółów TomTom. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Połączenie z serwisem TomTom

4) W przeglądarce automatycznie otworzy się strona logowania do serwisu TomTom. Wprowadź swój adres e-mail i hasło użytkownika serwisu TomTom MySports. Kliknij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić na transfer danych z aplikacji TomTom MySports do aplikacji Well One. Kliknij Otwórz.

5) Nastąpi przekierowanie do aplikacji mobilnej Well One w celu wybrania danych do transferu między TomTom i Well One. Po wybraniu danych do transferu kliknij Zapisz ustawienia.

6) Aby mieć pewność, że połączenie między TomTom i Well One zostało nawiązane pomyślnie, wróć do ekranu Monitorowanie > Urządzenia/aplikacje monitorujące w aplikacji Well One i sprawdź, czy obok logo TomTom znajduje się niebieski symbol zaznaczenia. Jeśli symbol ten jest widoczny, połączenie zostało nawiązane pomyślnie.

Sprawdzanie połączenia

Przypominamy, że aktywności monitorowane w aplikacji TomTom są automatycznie synchronizowane z aplikacją Well One raz dziennie. Można jednak zsynchronizować je ręcznie z poziomu aplikacji Well One w dowolnym momencie. Aby to zrobić, na ekranie szczegółów TomTom w aplikacji Well One wybierz opcję Synchronizuj.

B) Synchronizacja urządzenia TomTom (MySports) za pośrednictwem strony internetowej Well One

Aby połączyć urządzenie TomTom za pośrednictwem strony internetowej, wykonaj następujące czynności:

1) Zaloguj się na stronie www.welloneapp.com i w menu głównym kliknij opcję Monitorowanie.

Kliknij Dodaj urządzenia/aplikacje monitorujące. Zostaną wyświetlone wszystkie urządzenia i aplikacje obsługiwane przez Well One.

Dodawanie urządzeń monitorujących przez stronę internetową

2) Z listy obsługiwanych urządzeń i aplikacji wybierz pozycję TomTom.

Zostanie wyświetlony ekran szczegółów TomTom. Kliknij opcję Zainicjuj połączenie, aby nawiązać połączenie.

Dodawanie urządzeń monitorujących

3) W przeglądarce automatycznie otworzy się strona logowania do serwisu TomTom.

Wprowadź swój adres e-mail i hasło użytkownika serwisu TomTom MySports. Kliknij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić na transfer danych z aplikacji TomTom MySports do aplikacji Well One.

4) Nastąpi przekierowanie do aplikacji Well One. Jeśli obok logo TomTom znajduje się niebieski symbol zaznaczenia, oznacza to, że połączenie z Well One zostało nawiązane pomyślnie.

Testowanie połączenia

5) Aby wybrać dane do transferu między TomTom i Well One, kliknij opcję TomTom i aktywuj interesujące Cię kategorie.

Przypominamy, że aktywności monitorowane w aplikacji TomTom są automatycznie synchronizowane z aplikacją Well One raz dziennie. Można jednak zsynchronizować je ręcznie z poziomu aplikacji Well One w dowolnym momencie. Aby to zrobić, na ekranie szczegółów TomTom w aplikacji Well One wybierz opcję Synchronizuj.