Zorg dat u inzicht en overzicht hebt en houdt in uw belastingzaken en eventuele toeslagen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u zeker dat u ook krijgt waar u recht op heeft.

Waar u aan de ene kant belasting moet betalen komt u aan de andere kant misschien in aanmerking voor een toeslag. Omdat dit twee verschillende loketten zijn en u een toeslag zelf moet aanvragen kan het zijn dat u ten onrechte een toeslag niet ontvangt.

Inkomstenbelasting: het boxenstelsel

Wat is inkomstenbelasting?

Laten we beginnen met de inkomstenbelasting. Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen, de hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten). Het totale bedrag aan inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van de 3 boxen.

Uit welke boxen bestaat het boxenstelsel?

Zoals hierboven beschreven, is het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel verdeeld in 3 boxen.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

In box 1 worden de inkomens uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en eigen woning (eigen woning forfait) bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden (zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen, studiekosten etc.). Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaan uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Een belastingplichtige dient op 1 januari van een jaar het saldo van bezittingen en schulden uit te rekenen. Over het saldo dient de belastingplichtige, zodra het bedrag uitkomt boven een bepaald basisbedrag, vermogensbelasting te betalen. Uw saldo op 1 januari is dus een belangrijke peildatum.

Meer informatie over de inkomstenbelasting: Hyperlink Nibud –> https://www.nibud.nl/consumenten/inkomstenbelasting/

Aftrekposten en kortingen

Voordat de belasting wordt berekend is het belangrijk dat je eerst goed kijkt of je niet in aanmerking komt voor aftrekposten en of kortingen. Een deel van deze kortingen krijg je automatisch de andere moet je aanvragen. Kijk voor alle informatie op de site van de belastingdienst –> hyperlink: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/aftrek-en-kortingen

Belasting

Uiteindelijk wordt op basis van een schijventarief berekend hoe veel belasting je betaald. Op de site van de belastingdienst of het Nibud staan de actuele tarieven.

Toeslagen

Dan nu de toeslagen, heeft u recht op een toeslag? Er zijn een aantal toeslagen waar u eventueel recht op heeft.

  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag

Samen met uw toeslagpartner is uw toetsingsinkomen van belang. In plaats van een heel artikel te lezen kunt u dit direct controleren met de handige tool die het Nibud heeft ontwikkeld.

Hyperlink: https://berekenuwrecht.nibud.nl.